Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / Definities / Indicatoren / KISS Basisset / 2.3 Diabetes type 2 patiënten behandeld met 2 of meer antihypertensiva waaronder een RAAS remmer

2.3 Diabetes type 2 patiënten behandeld met 2 of meer antihypertensiva waaronder een RAAS remmer

Omschrijving

 

Richtlijn

Diabetes

Toepassingsgebied

Openbare Apotheek, Instellingsapotheek, Dienstapotheek

Rapportageperiode

Kalenderjaar 2019

Aanleiding

Indien patiënten met meerdere antihypertensiva worden behandeld, dient één hiervan uit de groep van remmers van het Renine Angiotensine Aldosteron Systeem (RAAS) te zijn.

Indicator

Ligt voor diabetes type 2 patiënten, die met meerdere antihypertensiva worden behandeld, het percentage gebruikers boven of gelijk aan de ondergrens van 81% dat  als een antihypertensivum een RAAS remmer gebruikt?

 

Voor OA: Uw score voor deze indicator vindt u in de KNMP/SFK webrapportage ‘KISS Kwaliteitsindicatoren’, indien u  gegevens aan SFK aanlevert. Het antwoord kunt u automatisch laten inlezen in deze enquête.

Medicatie

Orale bloedglucose verlagende middelen: A10B (zonder A10BJ, A10BK, A10BX)

Antihypertensiva: C02
Diuretica: C03
Bètablokkers  C07
Calciumantagonisten:  C08
RAAS remmer C09

Aflevering

Aflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande 3 maanden

Gebruiker

Met gebruik in de ‘rapportageperiode’ op basis van een ‘aflevering’

Standaard gebruiksperiode

Indien geen gebruiksperiode is ingevuld wordt de gebruiksperiode standaard gezet op 30 dagen.

Gecorrigeerde gebruiksperiode

Voor de ‘gebruikers’ worden de gebruiksperioden van de geneesmiddelen op het niveau van de ‘geneesmiddelgroep’  gecorrigeerd voor overlappende ‘afleveringen’.

Tegelijkertijd gebruiker

Overlap van de ‘gecorrigeerde gebruiksperioden’ van de ‘gebruiker’ ‘orale bloedglucose verlagende middelen’ en twee bloeddrukverlagende geneesmiddelgroepen (uit de groep ‘antihypertensiva’ of ‘Diuretica’ of ‘Betablokkers’ of ‘RAAS remmer’) voor tenminste 10 dagen onafgebroken.

Selecties:

A: ‘Tegelijkertijd gebruiker’

B: Patiënten uit ‘A’ met ‘gebruik’ van een ‘RAAS remmer’ voor tenminste 10 dagen onafgebroken.

Percentage

B/A boven of gelijk aan de ondergrens van 81%

Streefwaarde

Richting 100%

Toepassing

Voor deze ondergrens geldt dat deze is bepaald aan de hand van de scores van apotheken over 2018. Deze ondergrenzen zijn bepaald als mediaan van alle landelijke scores minus 1,5 keer de standaarddeviatie. De ondergrens is nooit hoger dan 90%

Apotheken met tenminste 30 patiënten in de noemer kunnen onderling vergeleken worden voor deze indicator.

Onderbouwing

Richtlijn diabetes

Type indicator

Proces (met een ondergrens)

Back to top