Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / Definities / Indicatoren / KISS Basisset / 2.4 Diabetes type 2 patiënten met een RAAS remmer zonder combinatie van een ACE en ARB

2.4 Diabetes type 2 patiënten met een RAAS remmer zonder combinatie van een ACE en ARB

Omschrijving

 

Richtlijn

Diabetes

Toepassingsgebied

Openbare Apotheek, Instellingsapotheek, Dienstapotheek

Rapportageperiode

Kalenderjaar 2019

Aanleiding

Indien een remmer van het Renine Angiotensine Aldosteron Systeem (RAAS) nodig is, dient een combinatie van Angiotensine Converterend Enzym (ACE)-remmer en een AngiotensineReceptorBlokker (ARB) te worden vermeden.

Indicator

Ligt voor diabetes type 2 patiënten die met een RAAS remmer worden behandeld het percentage patiënten boven of gelijk aan de ondergrens van 90% dat hierbij geen combinatie krijgt van ACE en ARB?

 

Voor OA: Uw score voor deze indicator vindt u in de KNMP/SFK webrapportage ‘KISS Kwaliteitsindicatoren’, indien u  gegevens aan SFK aanlevert. Het antwoord kunt u automatisch laten inlezen in deze enquête.

Medicatie

Non insuline bloedglucose verlagende middelen: A10B (zonder A10BJ, A10BK, A10BX)
RAAS remmers: C09

ACE remmer: C09A, C09B

ARB: C09C, C09D

Aflevering

Aflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande 3 maanden

Gebruiker

Met gebruik in de ‘rapportageperiode’ op basis van een ‘aflevering’

Standaard gebruiksperiode

Indien geen gebruiksperiode is ingevuld wordt de gebruiksperiode standaard gezet op 30 dagen.

Gecorrigeerde gebruiksperiode

Voor de ‘gebruikers’ worden de gebruiksperioden van de geneesmiddelen op het niveau van de ‘geneesmiddelgroep’  gecorrigeerd voor overlappende ‘afleveringen’.

Tegelijkertijd gebruiker

Overlap van de ‘gecorrigeerde gebruiksperioden’ van de ‘gebruiker’ ‘non insuline bloedglucose verlagende middelen’ en twee middelen uit de groep ‘antihypertensiva’ voor tenminste 10 dagen onafgebroken.

Selecties:

Inclusie: ‘gebruiker’ non insuline bloed glucose verlagende middelen

A: ‘gebruiker’ ‘RAAS remmer’

B: Patiënten uit ‘A’ zonder ‘tegelijk gebruik’ van een ‘ACE remmer’ en ‘ARB’.

Percentage

B/A boven of gelijk aan de ondergrens van 90%

Toelichting

Voor deze ondergrens geldt dat deze is bepaald aan de hand van de scores van apotheken over 2018. Deze ondergrenzen zijn bepaald als mediaan van alle landelijke scores minus 1,5 keer de standaarddeviatie. De ondergrens is nooit hoger dan 90%

Apotheken met tenminste 30 patiënten in de noemer kunnen onderling vergeleken worden voor deze indicator.

Onderbouwing

Richtlijn diabetes

Type indicator

Proces (met een ondergrens)

Back to top