Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / Definities / Indicatoren / KISS Basisset / 2.5 Bij de apotheek bekende actuele nierfunctiewaarde bij starters met metformine

2.5 Bij de apotheek bekende actuele nierfunctiewaarde bij starters met metformine

Omschrijving

 

Richtlijn

Diabetes

Toepassingsgebied

Openbare Apotheek, Instellingsapotheek

Rapportageperiode

Juni 2019

Aanleiding

 

Het doel van deze indicator is om in kaart te brengen of en in welke mate er gegevens uitgewisseld worden met de overige zorgverleners in de ketenzorg. Uitwisseling van gegevens is een belangrijke overkoepelende randvoorwaarde voor het verlenen van ‘goede zorg’ aan patiënten met diabetes.
Hier is specifiek voor bekendheid van de nierfunctie bij start met metformine gekozen. Dit omdat voor volwassenen met een verminderde nierfunctie de dosering metformine afhankelijk is van de creatinineklaring. 

Indicator

Voor hoeveel procent van de starters met metformine in juni 2019 beschikte u over een nierfunctiewaarde binnen een half jaar na start van metformine (tot eind 2019)?

Voor OA: Uw score voor de noemer van deze indicator vindt u in de KNMP/SFK webrapportage ‘KISS Kwaliteitsindicatoren’, indien u  gegevens aan SFK aanlevert. Het antwoord kunt u automatisch laten inlezen in deze enquête.

Medicatie

Metformine: A10BA02

Eerste uitgifte

Aflevering van ‘medicatie’  in de ‘ rapportageperiode’  met een modulair tarief voor een eerste uitgifte, zonder aflevering in de hieraan voorafgaande 12 maanden

Selectie

A: Noemer: alle personen met een ‘Eerste Uitgifte’ van metformine in juni 2019

B: Teller: alle patiënten uit de noemer met informatie beschikbaar in de apotheek over een recente nierfunctiewaarde (tussen juni 2018 en eind 2019)

Percentage

B/A

Toelichting

Doorontwikkeling:
Voor deze indicator geldt een aangepaste rapportageperiode. Bij het bepalen van deze periode is per indicator rekening gehouden met het aantal patiënten per apotheek in de noemer (tenminste 1 patiënt per apotheek en een gemiddelde van maximaal 15 patiënten per apotheek)..
De informatie voor de teller kan nog niet geautomatiseerd uit de systemen worden gehaald. Dat is in de toekomst wenselijk – en hiervoor worden stappen genomen. Een eerste stap is om dit handmatig na te gaan voor een behapbare periode. Starters worden in juni geselecteerd waarbij vervolgens in de rapportageperiode nog een half jaar beschikbaar is voor het opgevraagd kunnen hebben van een nierfunctiewaarde.

Voor deze meting dient u de gegevens zelf uit uw computersysteem te achterhalen.
Hiervoor selecteert u:
1. Alle eerste uitgiftes voor metformine (Noemer)
2. Voor de patiënten uit 1. gaat u na of een nierfunctiewaarde bekend is (tussen juni 2018 en eind 2019) (Teller). Hiervoor is het fijn als u toegang heeft tot Portavita of een vergelijkbaar systeem.
3.  Mocht u uit de resultaten van deze steekproef concluderen dat uw zorg voor deze geneesmiddelgebruikers nog niet naar wens is geregeld, loop dan ook alle andere starters met metformine in 2019 na.  U vindt een overzicht van de hiervoor in aanmerking komende patiënten van het rapportagejaar in de KNMP/SFK webrapportage KISS-Kwaliteitsindicatoren

Onderbouwing

KNMP richtlijn diabetes mellitus type 2 (2019), KNMP Kennisbank

Type indicator

Proces

Back to top