Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / Fractuurpreventie (SFK Select)

Fractuurpreventie (SFK Select)

Deze rapportage ondersteunt apothekers met cijfers over Fractuurpreventie en sluit aan bij de FTO-module van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM).
Kernpunten
OnderwerpFTO overige medicatieAbonnement nodig

ja

Benodigde gegevenshistorie
(voor nieuwe apotheken)

15 maanden**
(12 maanden)

Geschikt voor groep/cluster

cluster: ja
groep: zeer beperkt*

*alleen vraag 1, geen patiëntenlijsten.
** voor vraag 3: 76 maanden (12 maanden)

Naar de rapportage Fractuurpreventie
Welke vragen worden beantwoord?

  • Welke bisfosfonaten schrijft de huisarts voor? (Aantal patiënten per type bisfosfonaat (PRK))
  • In welke mate schrijft de huisarts bisfosfonaten voor bij chronische gebruikers van hoge doseringen corticosteroïden? (Aantal patiënten met hoge dosering cortico’s met bisfosfonaat, Aantal patiënten met hoge dosering cortico’s zonder bisfosfonaat)
  • Hoeveel patiënten gebruiken bisfosfonaten langer dan 5 jaar? (Aantal patiënten)
  • Bijbehorende patiëntenlijsten, per arts

Toelichting

  • De cijfers in deze rapportage geven antwoord op de FTO-vragen van de IVM-module ‘Fractuurpreventie’ onder ‘Handleiding prescriptiecijfers’
  • In deze module zijn tevens referentiecijfers beschikbaar: de cijfers voor de FTO-groep als totaal en landelijke cijfers.
  • In de rapportage kunnen maximaal 10 huisartsen tegelijkertijd geselecteerd worden; de cijfers worden per arts berekend.
  • De rapportage geeft de cijfers weer over een meetperiode van 12 maanden; als einddatum van deze meetperiode kunnen de laatste drie maanden geselecteerd worden.
  • Meer informatie: website IVM.

 Nu abonneren


 

 

Back to top