Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / KISS

KISS

- KNMP Indicatoren Sets Deze rapportage geeft apothekers inzicht in de kwaliteit van de apotheek op het gebied van farmacotherapie en medicatiebewaking door middel van indicatoren, gespiegeld aan landelijke cijfers, en brengt patiënten in beeld die mogelijk niet optimaal worden behandeld. De rapportage ondersteunt apothekers bij de jaarlijkse landelijke uitvraag van kwaliteitsindicatoren.
Kernpunten
OnderwerpIndicatorenAbonnement nodig

 Basisset: nee
KISS-matrix & synchronisatiegraad: ja

Benodigde gegevenshistorie
(voor nieuwe apotheken)

36 maanden
(12 maanden)

Geschikt voor groep/cluster

cluster: ja
groep:  nee 

 

Bekijk de rapportage KISS
Nu abonneren

Abonnementsvoorwaarden 
In deze rapportage kunt u patiëntgegevens koppelen aan de patiëntnummers
Prijzen

Toelichting

Deze rapportage bestaat uit 3 onderdelen.

  1. De KISS Kwaliteitsindicatoren bevat kalenderjaarscores van de kwaliteitsindicatoren die onderdeel zijn van de landelijke uitvraag kwaliteitsindicatoren. U kunt de uitkomsten spiegelen aan landelijke benchmarkcijfers. Daarnaast worden suboptimaal behandelde patiënten in beeld gebracht. Hiertoe kunt u in de rapportage per indicator een patiëntenlijst met patiënten uit uw apotheek oproepen, voor wie verbetering mogelijk is.

 

  1. In de KISS matrix worden de scores op de kwaliteitsindicatoren uit de Basisset iedere maand bijgewerkt voor het lopende jaar, met als doel het monitoren van de kwaliteit van de apotheek op deze indicatoren door de tijd. Bovendien zijn er ten opzichte van de Basisset in de KISS-matrix nog extra indicatoren te vinden. Voor alle indicatoren geldt dat u de uitkomsten kunt spiegelen aan landelijke benchmarkcijfers en dat suboptimaal behandelde patiënten in beeld worden gebracht.

 

  1. Synchronisatiegraad is een indicator op logistiek gebied, die de mate van synchronisatie aangeeft. Dit is het gelijk lopen van chronische medicatie binnen de patiëntenpopulatie.

Als u een cluster vormt met andere apotheken, kunt u ook indicatorscores voor het cluster opvragen.

De rapportage geeft de cijfers weer over een meetperiode van 12 maanden. In de KISS matrix ziet u de ontwikkeling door de tijd over 6 meetperiodes. Alleen van de laatste drie meetperiodes kunnen patiëntenlijsten opgevraagd worden.

 

 

 

Back to top