Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / KISS Basisset / KISS Basisset 2020 / 1.2 Foliumzuur bij methotrexaat

1.2 Foliumzuur bij methotrexaat

 

Indicator 1.2Foliumzuur bij methotrexaat
RichtlijnMedicatiebewaking
ToepassingsgebiedOpenbare Apotheek, Apotheekhoudende huisartsen
RapportageperiodeKalenderjaar 2020
AanleidingPatiënten die methotrexaat gebruiken zonder gelijktijdig gebruik van foliumzuur of folinezuur lopen meer risico op bijwerkingen.
IndicatorLigt het percentage patiënten met foliumzuur of folinezuur boven 2.2 DDD per dag bij methotrexaatgebruik voor reumatische of dermatologische aandoeningen boven of gelijk aan de ondergrens van 90%?
  • Ja
  • Nee
MedicatieMethotrexaat bij reumatische of dermatologische aandoeningen:
L04AX03, L01BA01 (MTX oraal, toedieningswegen 9, 70, 79) op basis van een dosering <=40mg / week.

Redenering dosering: maximale dosering bij reuma: 40 mg/ week, 1 DDD = 2.5 mg; 40 mg = 16 DDD per week en 2,29 DDD per dag. Foliumzuur of folinezuur:
B03BB01 PRK: 65587, 96660, 6017
AfleveringAflevering in de rapportageperiode of in de voorafgaande 6 maanden voor ‘foliumzuur’ of ‘folinezuur’ of de voorafgaande 3 maanden voor ‘methotrexaat’
GebruikerMet een gebruiksperiode van minimaal 1 dag in de rapportageperiode op basis van ‘afleveringen’.
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen bij deze indicator op groepsniveau van de geneesmiddelen corrigeren voor overlappende afleveringen.
Standaard gebruiksperiodeIndien bij ‘foliumzuur’ of ‘folinezuur’ geen dag gebruik door de apotheek is ingevuld, wordt standaard een gebruiksperiode van 30 dagen aangehouden.
Gelijktijdig gebruikOverlap van de 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van 'gebruiker' 'methotrexaat' en 'gebruiker' van 'foliumzuur’ of ‘folinezuur’ voor tenminste 1 dag onafgebroken in de rapportageperiode. Ofwel een ‘aflevering’ van ‘foliumzuur’ of ‘folinezuur’ binnen 5 dagen voor of na de ‘aflevering’ van ‘methotrexaat’.
PassantEen passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen.
SelectiesExclusie: 'Passant' A: 'Gebruiker' van 'methotrexaat bij reuma of dermatologische aandoeningen ’ op basis van een dosering <=40 mg / week
B: Aantal patiënten uit ‘A’ die ‘ tegelijkertijd ‘gebruiker’ zijn van ‘foliumzuur’ of ‘folinezuur’ in de rapportageperiode.
ResultaatB/A boven of gelijk aan de ondergrens van 90%
ToelichtingVoor deze ondergrens geldt dat deze is bepaald aan de hand van de scores van apotheken over 2017. De ondergrens was bepaald als mediaan van alle landelijke scores minus 1,5 keer de standaarddeviatie. Voor elke indicator wordt de ondergrens bepaald nadat de indicator een aantal keren was uitgevraagd. De als haalbare score bepaalde ondergrens wordt dan ook in de volgende jaren aangehouden en niet meer bijgesteld.
De ondergrens is nooit hoger dan 90%. Deze indicator kan voor het behalen van de vastgestelde ondergrens worden gebruikt voor vergelijkingen tussen apotheken, die tenminste 20 patiënten in de noemer hebben.
OnderbouwingKNMP Kennisbank: Landelijke set MFB 15 ‘Foliumzuur bij methotrexaat’

 

 

 

Back to top