Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / KISS Basisset / KISS Basisset 2020 / 1.3 Trombocytenaggregatieremmers bij nitraten

1.3 Trombocytenaggregatieremmers bij nitraten

 

Indicator 1.3Trombocytenaggregatieremmers bij nitraten
RichtlijnMedicatiebewaking
ToepassingsgebiedOpenbare Apotheek, Apotheekhoudende huisarts
RapportageperiodeKalenderjaar 2020
AanleidingAngina pectoris patiënten dienen preventief met trombocytenaggregatieremmers (TAR) behandeld te worden.
IndicatorLigt het percentage patiënten met gelijktijdig gebruik van nitraten en een antitromboticum boven of gelijk aan de ondergrens van 90%?
  • Ja
  • Nee
MedicatieNitraten:
C01DA
Antitrombotica:
B01AA04 of B01AA07 (Vitamine K-antagonisten) of B01AC04, B01AC06, B01AC07, B01AC08, ,B01AC22, B01AC24, B01AC25, B01AC30 (TAR), of B01AE en B01AF (DOAC) of B01AB (Heparines) of B01AX05 (Fondaparinux)
AfleveringAflevering in de rapportageperiode of het hieraan voorafgaande halve jaar
GebruikerMet een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode op basis van afleveringen in dit jaar of het voorafgaande halfjaar
StandaardgebruiksperiodeIndien bij 'Vitamine K-antagonisten' en ‘nitraten’ geen dag gebruik door de apotheek is ingevuld, houden wij standaard 90 dagen als gebruiksperiode aan. Indien bij de overige ‘antitrombotica (TAR of DOAC)’ geen dag gebruik is ingevuld houden wij standaard 3 dagen als gebruiksperiode aan.
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' van 'antitrombotica' en ‘nitraten’ de gebruiksperioden van de medicatiegroepen bij deze indicator op groepsniveau van de geneesmiddelen corrigeren voor overlappende afleveringen.
Angina PectorisWij baseren de diagnose angina pectoris bij 'gebruikers' 'nitraten' op tenminste 2 afleveringen voor een patiënt binnen de rapportageperiode of het hieraan voorafgaande halve jaar waarvan tenminste 1 aflevering in de laatste 4 maanden.
SelectiesA: Patiënten met 'angina pectoris'
B: Patiënten uit 'A' die ‘gebruiker’ zijn van een 'antitromboticum' in de rapportageperiode.
ResultaatB / A is boven of gelijk aan de ondergrens van 90%
Toelichting

Voor deze ondergrens geldt dat deze is bepaald aan de hand van de scores van apotheken over 2017. De ondergrens was bepaald als mediaan van alle landelijke scores minus 1,5 keer de standaarddeviatie. Voor elke indicator wordt de ondergrens bepaald nadat de indicator een aantal keren was uitgevraagd. De als haalbare score bepaalde ondergrens wordt dan ook in de volgende jaren aangehouden en niet meer bijgesteld.

De ondergrens is nooit hoger dan 90%. Deze indicator kan voor het behalen van de vastgestelde ondergrens worden gebruikt voor vergelijkingen tussen apotheken, die tenminste 20 patiënten in de noemer hebben.

OnderbouwingNHG standaard ‘Stabiele angina pectoris’. KNMP Kennisbank: Landelijke set MFB 07 ‘Trombocytenaggregatieremmers bij nitraten’

 

 

 

Back to top