Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / KISS Basisset / KISS Basisset 2020 / 1.4 Geen doorgebruik PPI na stoppen ns-NSAID

1.4 Geen doorgebruik PPI na stoppen ns-NSAID

 

Indicator 1.4Geen doorgebruik PPI na stoppen ns-NSAIDs
RichtlijnMedicatiebewaking
ToepassingsgebiedOpenbare Apotheek,
RapportageperiodeKalenderjaar 2020
AanleidingIndien protonpompremmers (protonpump inhibitors, PPIs) alleen gestart zijn voor preventie van maagschade bij 'Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs' (NSAIDs), kunnen zij na afloop van de therapie met NSAIDs ook gestopt worden.
IndicatorLigt het percentage patiënten dat stopt met PPI, geïnitieerd door niet-selectieve-NSAID gebruik, na stoppen van de niet-selectieve NSAIDs boven of gelijk aan de ondergrens van 90%?
  • Ja
  • Nee
MedicatieNiet-selectieve NSAIDs: met overige middelen zonder injecties M01A (niet steroïde anti-inflammatoire en anti-reumatische middelen) zonder de farmaceutische vormen 18, 21, 44, 76, 79, 82, 83, 174, 550, 551, 552, 559

Maagprotectie (PPI’s):
A02BC

Risicomedicatie maag:
NSAIDs:
M01A Antistollende medicatie:
B01AC06 (ASA), B01AC08 (carbasalaatcalcium), B01AC30 (combinatiepreparaten), B01AC04 (clopidogrel), B01AC22 (prasugrel), B01AC24 (ticagrelor),B01AC25 (cangrelor) , PRK 124575 (clopidogrel combi), B01AE07 (dabigatran), B01AF (directe factor Xa remmers)

Vitamine K-antagonisten
B01AA

Corticosteroïden
H02AB

SSRI’s en gerelateerde:
N06AB,(SSRI's), N06AX16 (venlafaxine), N06AX05 (trazodon), N06AX21 (duloxetine)

Overige:
C03DA01 (Spironolacton)

Reuma:
L04AA27, L04AB04, L04AC03, L01CB01, P01BA01, L04AB01, L04AB06, P01BA02, L04AB02, L04AA13, L04AX03,A07EC01, L04AC07, L04AB05, L04AX01, L04AD01, L01AA01, L01XC02, M01CC01, M01CB01
Aflevering ns-NSAIDAflevering in de rapportageperiode of in de voorafgaande 3 maanden.
Aflevering PPIAflevering in de rapportageperiode of in de voorgaande 12 maanden (voor het bepalen van de eerste aflevering).
Eerste afleveringAflevering in de rapportageperiode zonder dat er een aflevering in de voorafgaande 12 maanden van deze geneesmiddelgroep was en hiervoor een eerste uitgifte tarief in rekening was gebracht
GebruikerMet een gebruiksperiode in de rapportageperiode op basis van afleveringen in dit jaar en/of in de voorafgaande 3 maanden
Gecorrigeerde gebruiksperiodeVoor de ‘gebruikers’ de gebruiksperioden corrigeren voor overlappende afleveringen binnen deze groepen
PPI geïnitieerd door ns-NSAID gebruik‘Eerste aflevering’ van een ‘PPI’ met 10 dagen ervoor of erna een ‘gecorrigeerde gebruiksperiode’ van ‘niet-selectieve NSAID’s zonder coxibs’
PPI aflevering zonder risicomedicatie maag‘Afleveringen van een ‘PPI’ zonder een ‘gecorrigeerde gebruiksperiode’ van ‘risicomedicatie maag’ binnen 10 dagen hiervoor of hierna.
PassantEen passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen.
SelectiesExclusie: Passanten
A: Gebruikers van ‘PPI geïnitieerd door NSAID-gebruik’ B: Patiënten uit ‘A’ zonder ‘volgende PPI afleveringen als er geen risicomedicatie maag' in gebruik was
ResultaatB / A is boven of gelijk aan de ondergrens van 90%
Toelichting

Voor deze ondergrens geldt dat deze is bepaald aan de hand van de scores van apotheken over 2017. De ondergrens was bepaald als mediaan van alle landelijke scores minus 1,5 keer de standaarddeviatie. Voor elke indicator wordt de ondergrens bepaald nadat de indicator een aantal keren was uitgevraagd. De als haalbare score bepaalde ondergrens wordt dan ook in de volgende jaren aangehouden en niet meer bijgesteld.

De ondergrens is nooit hoger dan 90% Deze indicator kan voor het behalen van de vastgestelde ondergrens worden gebruikt voor vergelijkingen tussen apotheken, die tenminste 30 patiënten in de noemer hebben.

 

 

 

Back to top