Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / KISS Basisset / KISS Basisset 2020 / 1.5 Geen doorgebruik PPI na stoppen TAR

1.5 Geen doorgebruik PPI na stoppen TAR

Indicator 1.5Geen doorgebruik PPI na stoppen TAR
RichtlijnMedicatiebewaking
ToepassingsgebiedOpenbare Apotheek
RapportageperiodeKalenderjaar 2020
AanleidingIndien protonpompremmers (protonpump inhibitors, PPI’s) alleen gestart zijn voor preventie van maagschade bij trombocytenaggregatieremmers (TAR), kunnen zij na afloop van de therapie met TAR’s ook gestopt worden.
IndicatorLigt het percentage patiënten dat stopt met PPI, geïnitieerd door trombocytenaggregatieremmer gebruik, na stoppen van de TAR boven of gelijk aan de ondergrens van 90%?
  • Ja
  • Nee
MedicatieTAR :
B01AC06
B01AC08
B01AC30 Maagprotectie (PPI’s):
A02BC

Risicomedicatie maag:
NSAID’s: 
M01A Antistollende medicatie:
B01AC06 (ASA), B01AC08 (carbasalaatcalcium), B01AC30 (combinatiepreparaten), B01AC04 (clopidogrel), B01AC22 (prasugrel), B01AC24 (ticagrelor),B01AC25 (Cangrelor) , PRK 124575 (clopidogrel combi), B01AE07 (dabigatran), B01AF (directe factor Xa remmers)

Vitamine K-antagonisten:
B01AA

Corticosteroïden:
H02AB

SSRI’s en gerelateerde middelen:
N06AB,(SSRI's), N06AX16 (venlafaxine), N06AX05 (trazodon), N06AX21 (duloxetine)

Overige:
C03DA01 (Spironolacton)

Reuma:
L04AA27, L04AB04, L04AC03, L01CB01, P01BA01, L04AB01, L04AB06, P01BA02, L04AB02, L04AA13, L04AX03,A07EC01, L04AC07, L04AB05, L04AX01, L04AD01, L01AA01, L01XC02, M01CC01, M01CB01
Aflevering TARAflevering in de rapportageperiode of in de voorafgaande 3 maanden.
Aflevering PPIAflevering in de rapportageperiode of in de voorgaande 12 maanden (voor het bepalen van de eerste aflevering).
Eerste afleveringAflevering in de rapportageperiode zonder dat er een aflevering in de voorafgaande 12 maanden van deze geneesmiddelgroep was en hiervoor een eerste uitgifte tarief in rekening was gebracht
GebruikerMet een gebruiksperiode in de rapportageperiode op basis van afleveringen in dit jaar en/of in de voorafgaande 3 maanden
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de ‘gebruikers’ de gebruiksperioden op niveau van de geneesmiddelgroep corrigeren voor overlappende afleveringen binnen deze groepen
PPI geïnitieerd door TAR gebruik‘Eerste aflevering’ van een ‘PPI’ met 10 dagen ervoor of erna een ‘gecorrigeerde gebruiksperiode’ van ‘TAR
PPI aflevering zonder risicomedicatie maag‘Aflevering’ van een ‘PPI’ zonder een ‘gecorrigeerde gebruiksperiode van ‘risicomedicatie maag’ binnen 10 dagen hiervoor of hierna.
PassantEen passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
Selecties
  • Exclusie: Passanten
  • A: Gebruikers van ‘PPI geïnitieerd door TAR gebruik’
  • B: Patiënten uit ‘A’ zonder volgende ‘PPI afleveringen indien geen risicomedicatie maag’ in gebruik was
ResultaatB / A boven of gelijk aan de ondergrens van 90%
Toelichting

Voor deze ondergrens geldt dat deze is bepaald aan de hand van de scores van apotheken over 2017. De ondergrens is bepaald als mediaan van alle landelijke scores minus 1,5 keer de standaarddeviatie. Voor elke indicator wordt de ondergrens bepaald nadat de indicator een aantal keren was uitgevraagd. De als haalbare score bepaalde ondergrens wordt dan ook in de volgende jaren aangehouden en niet meer bijgesteld.

De ondergrens is nooit hoger dan 90% Deze indicator kan voor het behalen van de vastgestelde ondergrens worden gebruikt voor vergelijkingen tussen apotheken, die tenminste 20 patiënten in de noemer hebben.

 

 

 

Back to top