Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / KISS Basisset / KISS Basisset 2020 / 1.7 Methotrexaatgebruikers, die gevraagd zijn voor opt-in (alleen noemer)

1.7 Methotrexaatgebruikers, die gevraagd zijn voor opt-in (alleen noemer)

 

Indicator 1.7Methotrexaatgebruikers, die gevraagd zijn voor opt-in (alleen noemer)
RichtlijnMedicatiebewaking
ToepassingsgebiedOpenbare Apotheek, Apotheekhoudende huisarts
RapportageperiodeVanaf december 2020 terug in het jaar totdat er 10 patiënten voor deze indicator gevonden zijn of tot 1 januari 2020.
AanleidingVoor een volledig medicatieoverzicht van zijn patiënten dient de apotheker elektronisch gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners. Voor een dergelijke ‘opt-in’ is de toestemming van de patiënt nodig. Op dit moment wordt deze toestemming of afwijzing voor ‘opt-in’ nog niet structureel vastgelegd. Aan de hand van methotrexaat gebruikers wordt geïnventariseerd in hoeverre de gegevensuitwisseling voor deze patiënten met andere zorgverleners geborgd is, op basis van de door u vastgelegde toestemming of afwijzing hiervoor.
IndicatorWat is het percentage van 10 patiënten met een aflevering van methotrexaat met vastgelegde informatie m.b.t. toestemming of afwijzing voor ‘opt-in’?
MedicatieMethotrexaat: L04AX03, L01BA01
AfleveringVerstrekking van ‘medicatie’ in 2020
SelectieSelectie: Hiervoor 10 personen met een aflevering van methotrexaat selecteren in december 2020. Indien er in deze maand niet voldoende patiënten werden gevonden, teruggaan in het jaar totdat er 10 patiënten gevonden zijn of tot 1 januari 2020. A: 10 (patiënten met een ‘aflevering’ van ’Medicatie’ in 2020) B: Aantal patiënten uit A met vastlegging toestemming of afwijzing voor op-in.niet te bepalen met SFK-data
PercentageB/A
Toelichting

Voor de teller telt dat een opt-in gevraagd is, los ervan of er door de patiënt toestemming verleend is. Aangezien vastgelegde informatie over het goedkeuring vragen voor opt-in nog niet geautomatiseerd uit de systemen kan worden gehaald, wordt u hier verzocht om dit handmatig bij een steekproef van patiënten te achterhalen, waarvoor een volledig medicatieoverzicht belangrijk is. De hiermee behaalde percentages dienen voor intern gebruik en zijn niet geschikt voor vergelijkingen tussen apotheken.

Mocht u uit resultaten van deze steekproef concluderen dat uw zorg voor deze geneesmiddelgebruikers nog niet naar wens is geregeld, loop dan ook alle andere methotrexaat gebruikers in 2020 voor deze aspecten na. U vindt een overzicht van de hiervoor in aanmerking komende patiënten van het rapportagejaar in de KNMP/SFK rapportage KISS-Kwaliteitsindicatoren.

OnderbouwingMultidisciplinaire richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten, LESA ‘Actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn’

 

 

 

Back to top