Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / KISS Basisset / KISS Basisset 2020 / 1.9 Starters met triple (of dubbele) antistolling waarvoor bij de start van het derde of tweede antistollingsmiddel de gebruiksduur is vastgelegd (alleen noemer)

1.9 Starters met triple (of dubbele) antistolling waarvoor bij de start van het derde of tweede antistollingsmiddel de gebruiksduur is vastgelegd (alleen noemer)

 

Indicator 1.9Starters met triple (of dubbele) antistolling waarvoor bij de start van het derde of tweede antistollingsmiddel de gebruiksduur is vastgelegd (alleen noemer)
RichtlijnMedicatiebewaking
ToepassingsgebiedOpenbare Apotheek
RapportageperiodeVanaf december 2020 en terug in het jaar totdat er 10 patiënten voor deze indicator gevonden zijn of tot 1 januari 2020.
AanleidingDe combinatie van verschillende antitrombotica kan rationeel zijn gedurende een beperkte periode. Het is belangrijk om bij deze combinaties altijd de reden en de duur van voorschrijven te controleren, omdat de meerwaarde niet altijd duidelijk is, de bloedingsrisico’s aanzienlijk zijn, de combinaties soms op onduidelijke gronden worden voorgeschreven en er sprake kan zijn van verschillende voorschrijvers.
Indicator• Percentage van 10 starters met een derde (of aanvullend ook een tweede) antistollingsmiddel in de ‘rapportageperiode’ waarvoor bij de start van het derde (of aanvullend tweede) antistollingsmiddel de gebruiksduur is vastgelegd. •
Medicatie
  • VKA: B01AA03, B01AA04, B01AA07 of  DOACs: B01AE, B01AF
  • TAR: B01AC06, B01AC08, B01AC30 •
  • P2Y12-remmers: B01AC04, B01AC22, B01AC24 (Excl PRK 130680) , B01AC25, PRK 124575
Aflevering• Aflevering in de rapportageperiode
Eerste uitgifte• Aflevering in de ‘rapportageperiode’ van ‘medicatie’ zonder dat in de 12 hieraan voorafgaande maanden een middel uit dezelfde geneesmiddelgroep was afgeleverd met een modulair tarief voor ‘eerste uitgifte’.
Gebruiker• Met een gebruiksperiode in de rapportageperiode op basis van afleveringen in 2020. Indien geen gebruiksperiode is ingevoerd wordt standaard een gebruiksperiode van 90 dagen aangehouden.
Gelijktijdig gebruik• Met een overlappende onafgebroken gebruiksperiode tussen geneesmiddelgroepen voor tenminste 30 dagen in de rapportageperiode.
SelectiesSelectie: Hiervoor eerst 10 personen met een uitgifte van triple antistolling van een DOAC selecteren in december 2020. Indien er in deze maand niet voldoende patiënten werden gevonden, teruggaan per maand totdat of 10 patiënten gevonden zijn of tot 1 januari 2020. Indien er dan geen 10 patiënten gevonden zijn, deze procedure herhalen voor de dubbele antistolling. A: 10 starters met een derde (of tweede) antistollingsmiddel bij gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelgroepen van antistollingsmiddelen B: Patiënten uit A waarvoor een gebruiksduur is vastgelegd voor de duur van de triple (of dubbele ) therapie - niet te bepalen met SFK-data
PercentageB/A
ToelichtingVoor deze indicator zijn twee medisch farmaceutische beslisregels (MFB) ontwikkeld: MFB 21 en MFB 22 op de KNMP kennisbank. Dubbele antistollingstherapie is een combinatie van een combinatie van een oraal anticoagulans (Vitamine K-Antagonist of een Direct Werkend Oraal Anticoagulans) met een trombocytenaggregatieremmers zoals aspirine, clopidogrel, prasugrel of ticagrelor. Triple-therapie is een combinatie van één oraal anticoagulans (Vitamine K Antagonist of Direct Werkend Oraal Anticoagulans) met twee trombocytenaggregatieremmers zoals aspirine, clopidogrel, prasugrel of ticagrelor. Aangezien de therapieduur verschilt per indicatie, is het belangrijk om de indicatie te weten en samen met de beoogde therapieduur vast te leggen en te bewaken. Dit geldt in het bijzonder bij triple-therapie en ook bij dubbele antistolling. Volgens richtlijnen is de maximale duur van triple-therapie 6 maanden.
Aangezien de hier gewenste informatie nog niet geautomatiseerd uit de systemen kan worden gehaald, wordt u hier verzocht om dit handmatig bij een steekproef van patiënten te achterhalen. De hiermee behaalde percentages dienen voor interngebruik en zijn niet geschikt voor vergelijkingen tussen apotheken. Mocht u uit resultaten van deze steekproef concluderen dat uw zorg voor deze geneesmiddelgebruikers nog niet naar wens is geregeld, loop dan ook alle andere hiervoor in aanmerking komende gebruikers in 2020 voor deze aspecten na. U vindt een overzicht van de hiervoor in aanmerking komende patiënten van het rapportagejaar in de KNMP/SFK rapportage KISS-Kwaliteitsindicatoren.
OnderbouwingDual Antiplatelet Therapy (DAPT) Guidelines, ESC Clinical Practice Guidelines, Chapter 7.2,2017; European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K Antagonist oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation, Chapter 14, 2018 https://www.fnt.nl/media/docs/Combinatie_antitrombotica.pdf http://www.necf.nl/Regionale_TAR_richtlijn_mei_2018.pdf KNMP kennisbank. Landelijke set MFB’s Nr 21 ‘Triple-therapie: combinatie van antitrombitica’ en Nr. 22 ‘Dubbel-therapie: combinatie van antitrombotica’

 

 

Back to top