Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / KISS Basisset / KISS Basisset 2020 / 2.1 Geen glibenclamide bij diabetes >70 jaar

2.1 Geen glibenclamide bij diabetes >70 jaar

Indicator 2.1Geen glibenclamide bij diabetes > 70 jaar
RichtlijnDiabetes
ToepassingsgebiedOpenbare Apotheek
RapportageperiodeKalenderjaar 2020
AanleidingErnstige hypoglykemie is de belangrijkste bijwerking van SU-derivaten en verwante stoffen. Deze complicatie treedt vooral op bij het langwerkende glibenclamide.
IndicatorLigt het percentage patiënten ouder dan 70 jaar die sulfonylureumderivaten gebruiken zonder glibenclamide boven of gelijk aan de ondergrens van 90%?
  • Ja
  • Nee
Medicatie
  • Glibenclamide: A10BB01, A10BD02, A10BD04
  • Sulfonylureum derivaat: A10BB, A10BD02, A10BD04
AfleveringAflevering in de rapportageperiode
GebruikerMet een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen in de rapportageperiode op basis van afleveringen in dit jaar
PassantStandaard uitgesloten van deze selecties zijn passanten. Een passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
Selecties
  • Exclusie: 'Passant'
  • A: Patiënten boven 70 jaar met 'gebruik' van een 'sulfonylureumderivaat'
  • B: Patiënten uit 'A' zonder 'gebruik' van 'glibenclamide'
PercentageB / A boven of gelijk aan de ondergrens van 90%
Toelichting

Voor deze ondergrens geldt dat deze is bepaald aan de hand van de scores van apotheken over 2017. De ondergrens was bepaald als mediaan van alle landelijke scores minus 1,5 keer de standaarddeviatie. Voor elke indicator wordt de ondergrens bepaald nadat de indicator een aantal keren was uitgevraagd.
De als haalbare score bepaalde ondergrens wordt dan ook in de volgende jaren aangehouden en niet meer bijgesteld. De ondergrens is nooit hoger dan 90%. Deze indicator kan gebruikt worden voor vergelijkingen tussen apotheken met tenminste 20 patiënten in de noemer.

OnderbouwingKNMP-Richtlijn Diabetes
Back to top