Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / KISS Basisset / KISS Basisset 2020 / 2.10 Diabetespatiënten met start (gebruik) van niet-selectieve bètablokkers waarbij actie is genomen (alleen noemer)

2.10 Diabetespatiënten met start (gebruik) van niet-selectieve bètablokkers waarbij actie is genomen (alleen noemer)

 

Indicator 2.10Diabetespatiënten met start (gebruik) van niet-selectieve bètablokkers waarbij actie is genomen (alleen noemer)
RichtlijnDiabetes
ToepassingsgebiedOpenbare apotheek
RapportageperiodeVanaf december 2020 terug in het jaar totdat er 10 patiënten voor deze indicator gevonden zijn of tot 1 januari 2020.
AanleidingHet gebruik van niet-selectieve bètablokkers bij diabetes wordt ontraden in verband met de maskering van de adrenerge hypoglykemiesignalen en een vertraagd herstel vanuit de hypoglykemie. Er dient met de voorschrijver gekeken te worden naar mogelijke alternatieven.
IndicatorBij hoeveel procent van 10 diabetespatiënten met start van niet-selectieve bètablokkers is actie genomen (zoals voorstel geschikt alternatief, overleg voorschrijver) Voor aan het einde van 2020 geselecteerde patiënten kan eventueel ook nog een actie in 2021 mee geteld worden. .
Medicatie
  • Niet selectieve bètablokkers: C07AA03 (Pindolol), C07AA05 (Propranolol), C07AA07 (Sotalol)
  • Diabetesmedicatie: A10
Eerste uitgifteAflevering van ‘medicatie’ in de ‘ rapportageperiode’ met een modulair tarief voor een eerste uitgifte, zonder aflevering in de hieraan voorafgaande 12 maanden.
GebruikerMet een gebruiksperiode van ‘medicatie’ voor minimaal 3 dagen aaneengesloten in de rapportageperiode op basis van afleveringen in dit jaar en de voorafgaande 3 maanden.
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de gebruikers de gebruiksperioden op groepsniveau van de geneesmiddelen corrigeren voor overlappende afleveringen
Standaard gebruiksperiodeIndien geen daggebruik bekend is, ga uit van een standaard gebruiksperiode van 30 dagen
Gelijktijdig gebruikOverlappende ‘gecorrigeerde gebruiksperioden’ van ‘diabetesmedicatie’ en ‘bètablokkers’ voor tenminste 3 dagen
Selecties
  • Hiervoor 10 personen met een eerste uitgifte van ‘niet-selectieve bètablokkers’ selecteren in december 2020. Indien er in deze maand niet voldoende patiënten werden gevonden, teruggaan in het jaar totdat er 10 patiënten gevonden zijn of tot 1 januari 2020.
  • A: 10 gebruikers van diabetes medicatie en ‘een ‘eerste uitgifte’ (of ‘gelijktijdig gebruik’) van ‘niet-selectieve bètablokkers’ in het rapportagejaar
  • B: Aantal patiënten uit A waarvoor aantoonbaar actie is genomen voor een alternatief – niet te bepalen met SFK-data
ResultaatB/A
ToelichtingAangezien de hier gewenste informatie nog niet geautomatiseerd uit de systemen kan worden gehaald, wordt u hier verzocht om dit handmatig bij een steekproef van patiënten te achterhalen. De hiermee behaalde percentages dienen voor intern gebruik en zijn niet geschikt voor vergelijkingen tussen apotheken. Mocht u uit resultaten van deze steekproef concluderen dat uw zorg voor deze geneesmiddelgebruikers nog niet naar wens is geregeld, loop dan ook alle andere hiervoor in aanmerking komende gebruikers in 2020 voor deze aspecten na. U vindt een overzicht van de hiervoor in aanmerking komende patiënten van het rapportagejaar 2020 in de KNMP/SFK rapportage KISS-Kwaliteitsindicatoren.
OnderbouwingKNMP-Richtlijn Diabetes
Back to top