Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / KISS Basisset / KISS Basisset 2020 / 2.2 Antilipaemicagebruik bij diabetes

2.2 Antilipaemicagebruik bij diabetes

 

Indicator 2.2Antilipaemicagebruik bij diabetes
RichtlijnDiabetes
ToepassingsgebiedOpenbare Apotheek
RapportageperiodeKalenderjaar 2020
AanleidingDiabetespatiënten lopen een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen bij niet behandelen van hypercholesterolemie.
IndicatorLigt het percentage diabetespatiënten met gebruik van antilipaemica boven of gelijk aan de ondergrens van 68%?
 • Ja
 • Nee
Medicatie
 • Non-insuline bloedglucoseverlagende middelen:
  A10B (zonder A10BJ, A10BK, A10BX)
 • Antilipaemica:
  C10
GebruikerMet een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen aaneengesloten in de rapportageperiode op basis van afleveringen in dit jaar en de voorafgaande 3 maanden
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de ‘gebruikers’ de gebruiksperioden van ‘antidiabetica’ op niveau van de werkzame stof (ATC5) corrigeren voor overlappende afleveringen; voor ‘ántilipaemica’ op niveau van de geneesmiddelgroep
Tegelijkertijd gebruikerOverlap van 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van 'gebruiker' van 'orale bloedglucose verlagende middelen' en 'gebruiker' van 'antilipaemica' voor tenminste 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode
PassantIemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
Selecties
 • Exclusie: 'Passant'
 • Inclusie: mannen vanaf 50 tot 70 jaar en vrouwen vanaf 55 tot 70 jaar
 • A: 'Gebruikers' van ' antidiabetica' binnen de rapportageperiode
 • B: Patiënten uit 'A' die 'tegelijkertijd gebruiker' waren van 'antilipaemica'
PercentageB / A boven of gelijk aan de ondergrens van 68%
ToelichtingVoor deze ondergrens geldt dat deze is bepaald aan de hand van de scores van apotheken over 2020. De ondergrens is bepaald als mediaan van alle landelijke scores minus 1,5 keer de standaarddeviatie. Voor elke indicator wordt de ondergrens bepaald nadat de indicator een aantal keren was uitgevraagd. De als haalbare score bepaalde ondergrens wordt dan ook in de volgende jaren aangehouden en niet meer bijgesteld. De ondergrens is nooit hoger dan 90%. Bij deze indicator is de bovengrens van de leeftijd verlaagd van 80 jaar (2019) naar 70 jaar (2020). Dit is in overeenstemming met de nieuwe kennisdocumenten omtrent deprescribing van statines. Vanaf 70 jaar kan het namelijk juist wenselijk zijn om statines te staken, afhankelijk van de (risico)groep waarin de patiënt valt. Deze indicator kan gebruikt worden voor vergelijkingen tussen apotheken met tenminste 20 patiënten in de noemer.
OnderbouwingKNMP-Richtlijn Diabetes Kennisdocument deprescribing statines https://richtlijnen.nhg.org/files/2020-11/Eindversie%20Kennisdocument%20Statines_0.pdf

 

 

Back to top