Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / KISS Basisset / KISS Basisset 2020 / 2.3 Diabetes type 2 patiënten behandeld met 2 of meer antihypertensiva waaronder een RAAS remmer

2.3 Diabetes type 2 patiënten behandeld met 2 of meer antihypertensiva waaronder een RAAS remmer

 

Indicator 2.3Diabetes type 2 patiënten behandeld met 2 of meer antihypertensiva waaronder een RAAS-remmer
RichtlijnDiabetes
ToepassingsgebiedOpenbare Apotheek
RapportageperiodeKalenderjaar 2020
AanleidingIndien patiënten met meerdere antihypertensiva worden behandeld, dient één hiervan uit de groep van remmers van het Renine Angiotensine Aldosteron Systeem (RAAS) te zijn.
IndicatorLigt voor diabetes type 2 patiënten die met meerdere antihypertensiva worden behandeld, het percentage patiënten dat een RAAS-remmer gebruikt boven of gelijk aan de ondergrens van 81%?
Medicatie
 • Non-insuline bloedglucoseverlagende middelen:
  A10B (zonder A10BJ, A10BK, A10BX)
 • Antihypertensiva: C02
 • Diuretica: C03
 • Bètablokkers: C07
 • Calciumantagonisten: C08
 • RAAS-remmers: C09
AfleveringAflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande 3 maanden
GebruikerMet gebruik in de ‘rapportageperiode’ op basis van een ‘aflevering’
Standaard gebruiksperiodeIndien geen gebruiksperiode is ingevuld wordt de gebruiksperiode standaard gezet op 30 dagen.
Gecorrigeerde gebruiksperiodeVoor de ‘gebruikers’ worden de gebruiksperioden van de geneesmiddelen op het niveau van de ‘geneesmiddelgroep’ gecorrigeerd voor overlappende ‘afleveringen’.
Tegelijkertijd gebruikerOverlap van de ‘gecorrigeerde gebruiksperiode’ van twee bloeddrukverlagende geneesmiddelgroepen (uit de groep ‘antihypertensiva’ of ‘Diuretica’ ‘of Calciumantagonisten’ of ‘Bètablokkers’ of ‘RAAS-remmers’) voor tenminste 10 dagen onafgebroken.
Selecties:
 • Inclusie: gebruiker ‘orale bloedglucoseverlagende middelen’
 • A: ‘Tegelijkertijd gebruiker’
 • B: Patiënten uit ‘A’ met ‘gebruik’ van een ‘RAAS-remmer’ voor tenminste 10 dagen onafgebroken.
PercentageB/A boven of gelijk aan de ondergrens van 81%
StreefwaardeRichting 100%
ToepassingVoor deze ondergrens geldt dat deze is bepaald aan de hand van de scores van apotheken over 2018. De ondergrens was bepaald als mediaan van alle landelijke scores minus 1,5 keer de standaarddeviatie. Voor elke indicator wordt de ondergrens bepaald nadat de indicator een aantal keren was uitgevraagd. De als haalbare score bepaalde ondergrens wordt dan ook in de volgende jaren aangehouden en niet meer bijgesteld. De ondergrens is nooit hoger dan 90%. Apotheken met tenminste 30 patiënten in de noemer kunnen onderling vergeleken worden voor deze indicator.
OnderbouwingKNMP-Richtlijn Diabetes

 

 

Back to top