Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / KISS Basisset / KISS Basisset 2020 / 2.4 Diabetes type 2 patiënten met een RAAS remmer zonder combinatie van een ACE en ARB

2.4 Diabetes type 2 patiënten met een RAAS remmer zonder combinatie van een ACE en ARB

 

Indicator 2.4Diabetes type 2 patiënten met een RAAS-remmer zonder combinatie van een ACE-remmer en ARB
RichtlijnDiabetes
ToepassingsgebiedOpenbare Apotheek
RapportageperiodeKalenderjaar 2020
AanleidingIndien een remmer van het Renine Angiotensine Aldosteron Systeem (RAAS) nodig is, dient een combinatie van Angiotensine Converterend Enzym (ACE)-remmer en een AngiotensineReceptorBlokker (ARB) te worden vermeden.
IndicatorLigt voor diabetes type 2 patiënten die met een RAAS-remmer worden behandeld het percentage patiënten dat hierbij geen combinatie krijgt van ACE en ARB boven of gelijk aan de ondergrens van 90%?
Medicatie
  • Non-insuline bloedglucoseverlagende middelen:  A10B (zonder A10BJ, A10BK, A10BX)
  • RAAS-remmers: C09
  • ACE-remmer: C09A, C09B
  • ARB: C09C, C09D
AfleveringAflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande 3 maanden
GebruikerMet gebruik in de ‘rapportageperiode’ op basis van een ‘aflevering’
Standaard gebruiksperiodeIndien geen gebruiksperiode is ingevuld wordt de gebruiksperiode standaard gezet op 30 dagen.
Gecorrigeerde gebruiksperiodeVoor de ‘gebruikers’ worden de gebruiksperioden van de geneesmiddelen op het niveau van de ‘geneesmiddelgroep’ gecorrigeerd voor overlappende ‘afleveringen’.
Tegelijkertijd gebruikerOverlap van de ‘gecorrigeerde gebruiksperioden’ van de ‘gebruiker’ ‘non-insuline bloedglucose verlagende middelen’ en twee middelen uit de groep ‘antihypertensiva’ voor tenminste 10 dagen onafgebroken.
Selecties:
  • Inclusie: ‘gebruiker’ non-insuline bloedglucoseverlagende middelen 
  • A: ‘gebruiker’ ‘RAAS-remmer’
  • B: Patiënten uit ‘A’ zonder ‘tegelijk gebruik’ van een ‘ACE-remmer’ en ‘ARB’.
PercentageB/A boven of gelijk aan de ondergrens van 90%
ToelichtingVoor deze ondergrens geldt dat deze is bepaald aan de hand van de scores van apotheken over 2018. Deze ondergrenzen zijn bepaald als mediaan van alle landelijke scores minus 1,5 keer de standaarddeviatie. Voor elke indicator wordt de ondergrens bepaald nadat de indicator een aantal keren was uitgevraagd. De als haalbare score bepaalde ondergrens wordt dan ook in de volgende jaren aangehouden en niet meer bijgesteld.
De ondergrens is nooit hoger dan 90%. Apotheken met tenminste 30 patiënten in de noemer kunnen onderling vergeleken worden voor deze indicator.
OnderbouwingKNMP-Richtlijn Diabetes

 

 

 

Back to top