Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / KISS Basisset / KISS Basisset 2020 / 2.5 Bij de apotheek bekende actuele nierfunctiewaarde bij starters met metformine

2.5 Bij de apotheek bekende actuele nierfunctiewaarde bij starters met metformine

 

Indicator 2.5Bij de apotheek bekende actuele nierfunctiewaarde bij starters met metformine (alleen noemer)
RichtlijnDiabetes
ToepassingsgebiedOpenbare Apotheek
RapportageperiodeVanaf december 2020 terug in het jaar totdat er 10 patiënten voor deze indicator gevonden zijn of tot 1 januari 2020.
AanleidingHet doel van deze indicator is om in kaart te brengen of en in welke mate er gegevens uitgewisseld worden met de overige zorgverleners in de ketenzorg. Uitwisseling van gegevens is een belangrijke overkoepelende randvoorwaarde voor het verlenen van ‘goede zorg’ aan patiënten met diabetes.
Hier is specifiek voor bekendheid van de nierfunctiewaarde bij start met metformine gekozen. Dit omdat voor volwassenen met een verminderde nierfunctie de dosering metformine afhankelijk is van de creatinineklaring.
IndicatorHet percentage van 10 starters met metformine in het rapportagejaar waarvoor u beschikte over een nierfunctiewaarde (tussen een jaar voor en een half jaar na start van metformine) Voor een beschikbare nierfunctie binnen 6 maanden na de start kan eventueel ook informatie uit 2021 (t/m de uitvraag) betrokken worden.
MedicatieMetformine: A10BA02
Eerste uitgifteAflevering van ‘medicatie’ in de ‘ rapportageperiode’ met een modulair tarief voor een eerste uitgifte, zonder aflevering in de hieraan voorafgaande 12 maanden
SelectieSelectie: Hiervoor 10 personen met een eerste uitgifte van metformine selecteren in december 2020. Indien er in deze maand niet voldoende patiënten werden gevonden, teruggaan in het jaar totdat of 10 patiënten gevonden zijn of tot 1 januari 2020. A: Noemer: 10 personen met een ‘Eerste Uitgifte’ van metformine
B: Teller: alle patiënten uit de noemer met informatie beschikbaar in de apotheek over een recente nierfunctiewaarde (tussen een jaar voor en een half jaar na start van metformine) – niet te bepalen met SFK-data
PercentageB/A
ToelichtingAangezien de hier gewenste informatie nog niet geautomatiseerd uit de systemen kan worden gehaald, wordt u hier verzocht om dit handmatig bij een steekproef van patiënten te achterhalen. De hiermee behaalde percentages dienen voor intern gebruik en zijn niet geschikt voor vergelijkingen tussen apotheken. Mocht u uit resultaten van deze steekproef concluderen dat uw zorg voor deze geneesmiddelgebruikers nog niet naar wens is geregeld, loop dan ook alle andere hiervoor in aanmerking komende gebruikers in 2020 voor deze aspecten na. U vindt een overzicht van de hiervoor in aanmerking komende patiënten van het rapportagejaar 2020 in de KNMP/SFK rapportage KISS-Kwaliteitsindicatoren.
OnderbouwingKNMP-Richtlijn Diabetes

 

 

Back to top