Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / KISS Basisset / KISS Basisset 2020 / 1.1 Maagbescherming bij TAR of coxibs

1.1 Maagbescherming bij TAR of coxibs

 

Indicator 1.1Maagbescherming bij TAR of coxibs
RichtlijnMedicatiebewaking

Toepassingsgebied
Openbare Apotheek, Apotheekhoudende huisarts
RapportageperiodeKalenderjaar 2020
AanleidingTrombocytenaggregatieremmers (TAR) en coxibs kunnen, zeker bij risicopatiënten, zorgen voor maagperforaties, -bloedingen en -ulceraties. Maagbescherming verkleint het risico op deze complicaties.
IndicatorLigt het percentage gebruikers van trombocytenaggregatieremmers of coxibs met risico op maagschade en gelijktijdig gebruik van adequate maagbescherming boven of gelijk aan de ondergrens van 79%?
  • Ja
  • Nee
MedicatieTAR of coxibs
B01AC06 (ASA), B01AC08 (carbasalaatcalcium), B01AC30 (combinatie- preparaten), M01AH (coxibs) Overige middelen met risico op bloedingen: Niet-selectieve NSAIDs (zonder coxibs) en overige middelen (zonder injecties):
M01A (Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische middelen) zonder de farmaceutische vormen 18, 21, 44, 76, 79, 82, 83, 174, 550, 551, 552, 559 en zonder M01AX05, M01AX12, M01AX21, M01AX24, M01AX25, M01AX26 en zonder M01AH (coxibs) Antistollende medicatie:
B01AC04 (clopidogrel), B01AC22 (prasugrel), B01AC24 (ticagrelor),B01AC25 (cangrelor) PRK 124575, B01AE07 (dabigatran), B01AF (Directe remmers van factor Xa)

Vitamine K-antagonisten:
B01AA

Corticosteroïden:
A07EA06 corticosteroïden met lokale werking en H02AB zonder de farmaceutische vormen 18, 21, 44, 76, 79, 82, 83, 174, 550, 551, 552, 559 SSRI’s en gerelateerde middelen:
N06AB, G04BX14 (SSRI's), N06AX16 (venlafaxine), N06AX05 (trazodon), N06AX21 (duloxetine)

Overige:
C03DA01 (spironolacton)

Adequate maagprotectie:
A02BC01 (zonder PRK 60054, 88781), A02BC02, A02BD04, A02BC03, A02BC05, A02BC04
AfleveringAflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande 3 maanden, behalve voor TAR of coxibs, waar alleen ‘afleveringen’ zijn meegenomen in de ‘rapportageperiode’, en bij ‘maagprotectie’, waar ook ‘afleveringen’ in de voorafgaande 4 maanden zijn meegenomen.
GebruikerMet een 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van minimaal 3 dagen in de rapportageperiode ook op basis van 'afleveringen' in de voorafgaande 3 maanden, behalve bij ‘TAR of coxibs’ waar ‘gebruik’ alleen is meegenomen op basis van afleveringen in de rapportageperiode.
StandaardgebruiksperiodeIndien bij 'vitamine K-antagonisten' geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, houden wij standaard 90 dagen aan. Indien bij ‘corticosteroïden’ geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, zijn standaard 5 dagen als gebruiksperiode aangehouden. Voor de overige ‘comedicatie’ houden wij standaard 30 dagen als gebruiksperiode aan.
Indien bij ‘maagprotectie’ geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, is standaard 3 dagen als gebruiksperiode aangehouden.
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' van een geneesmiddelgroep de gebruiksperioden corrigeren voor overlappende afleveringen.
Gelijktijdig gebruikOverlappende 'gecorrigeerde gebruiksperioden' van de aangegeven geneesmiddelgroepen (onafgebroken) voor tenminste 3 dagen.
Patiënten met risico op maagschade1. Patiënten vanaf 81 jaar
2. Patiënten vanaf 71 en tot en met 80 jaar en 'gebruik' van tenminste één 'overig middel met risico op bloedingen'
3. Patiënten vanaf 61 en tot en met 70 jaar met 'gelijktijdig gebruik' van tenminste twee 'overige middelen met risico op bloedingen' en ‘TAR’ of coxib.
Adequate maagprotectie'Gebruiker' van 'PPI’
PassantEen passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen. Inclusie: patiënten vanaf 61 jaar
SelectiesExclusie: passant
  • A: 'Patiënten met risico op maagschade' en 'gebruik' van 'TAR’ of ‘coxib'
  • B: Patiënten uit 'A' die in de rapportageperiode 'gelijktijdig gebruik' hadden van 'adequate maagprotectie' met ‘ gebruik’ van ‘ TAR’ of ‘coxib’ voor tenminste 3 dagen
ResultaatB / A is boven of gelijk aan de ondergrens van 79%

Toelichting

Voor deze ondergrens geldt dat deze is bepaald aan de hand van de scores van apotheken over 2017. Deze ondergrens was bepaald als mediaan van alle landelijke scores minus 1,5 keer de standaarddeviatie. Voor elke indicator wordt de ondergrens bepaald nadat de indicator een aantal keren was uitgevraagd. De als haalbare score bepaalde ondergrens wordt dan ook in de volgende jaren aangehouden en niet meer bijgesteld.

De ondergrens is nooit hoger dan 90%. Deze indicator kan voor het behalen van de vastgestelde ondergrens worden gebruikt voor vergelijkingen tussen apotheken, die tenminste 30 patiënten in de noemer hebben.

OnderbouwingZie het HARM Wrestling rapport (2009) www.knmp.nl/harm

 

 

 

Back to top