Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / KISS Basisset / KISS Basisset 2021 / 1.1 Check dosering ijzer gebruikers

1.1 Check dosering ijzer gebruikers

Indicator 1.1Check dosering ijzer gebruikers (alleen noemer)
RichtlijnMedicatiebewaking
ToepassingsgebiedOpenbare Apotheek
Rapportageperiode2021 (voor alle gevonden patiënten tot maximaal 10)
AanleidingVoor patiënten boven 18 jaar, die niet zwanger zijn en zonder dialyse of bariatrische chirurgie, dient ijzer 2 keer per week gegeven te worden. Hiermee worden goede spiegels bereikt met minder bijwerkingen. Voor de uitgesloten groepen is nog niet voldoende bewijs dat 2 keer per week werkzaam is.
Indicator

Het percentage van de 10 geselecteerde ijzer gebruikers boven 18 jaar dat een reden heeft voor dagelijks ijzergebruik binnen alle ijzergebruikers met dagelijkse dosering.

Uw score voor de noemer van deze indicator vindt u in de KNMP/SFK webrapportage ‘KISS Kwaliteitsindicatoren’, indien u gegevens aan SFK aanlevert. Het antwoord kunt u automatisch laten inlezen in deze enquête.

Reden dagelijkse doseringDialyse, bariatrische chirurgie, zwangerschap.
MedicatieIJzer: B03AA zonder ijzerpreparaten met vertraagde afgifte GPK 164917
AfleveringAflevering van ‘medicatie’ in de rapportageperiode.
Dagelijkse doseringDagelijkse dosering van ijzer met een dagelijkse dosering van tenminste 0.4 defined daily doses, DDD’. 1 DDD = 600 mg
Selectie
  • Inclusie: boven 18 jaar, voorschrijver huisarts Hiervoor 10 personen met ijzer gebruik nalopen. Indien er minder worden gevonden, dan alleen deze personen nalopen en het aantal in de noemer van deze indicator vermelden. Voor deze patiënten dient achterhaald te worden of een reden voor dagelijkse dosering bestaat.
  • A:10 patiënten met een ‘aflevering’ van ‘medicatie’ met ‘dagelijkse dosering’.
  • B: patiënten uit A met een ‘reden dagelijkse dosering’.

 

ResultaatB/A
StreefwaardeRichting 100%
ToelichtingAangezien de hier gewenste informatie voor de teller nog niet geautomatiseerd uit de systemen kan worden gehaald, wordt u hier verzocht om dit handmatig bij een steekproef van patiënten te achterhalen. De hiermee behaalde percentages dienen voor intern gebruik en zijn niet geschikt voor vergelijkingen tussen apotheken.

Het advies is om ijzerdoseringen dagelijks te wijzigen naar twee keer per week, tenzij er redenen hiervoor zijn.
Onderbouwing

NHG-Standaard Anemie M76 Versie 2.1 noot 41. Beschikbaar via:


Hepcidine blijkt de belangrijkste regulerende rol te spelen in het ijzermetabolisme. De productie van hepcidine door de lever neemt toe bij een hogere intracellulaire ijzerconcentratie en remt de ijzeropname in de darm gedurende 24 uur na orale ijzerinname. Daarom zou intermitterende ijzersuppletie (op niet-opeenvolgende dagen; 1-3 keer per week) even effectief zijn als dagelijkse suppletie en minder bijwerkingen hebben (Stoffel NU, Zeder C, Brittenham GM, Moretti D, Zimmerman MB. Iron absorption from supplements is greater with alternate day than with consecutive day dosing in iron-deficient anemic women. Haematologica 2020;105:1232-9).

Type indicatorProces
Back to top