Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / KISS Basisset / KISS Basisset 2021 / 1.4 Ouderen met maximaal twee antihypertensiva

1.4 Ouderen met maximaal twee antihypertensiva

Indicator 1.4Ouderen met maximaal twee antihypertensiva
RichtlijnMedicatiebewaking
ToepassingsgebiedOpenbare Apotheek
RapportageperiodeKalenderjaar 2021
AanleidingBij drie of meer antihypertensiva en een systolische bloeddruk van 130 mmHg of lager is het advies om een middel te stoppen.
Dat geldt ook bij ouderen boven de 80 jaar, waar de streefwaarde niet per se gehaald hoeft te worden.
Indicator

Percentage oudere gebruikers van antihypertensiva met maximaal twee antihypertensiva.

Uw score van deze indicator vindt u in de KNMP/SFK webrapportage ‘KISS Kwaliteitsindicatoren’, indien u gegevens aan SFK aanlevert.
Het antwoord kunt u automatisch laten inlezen in deze enquête.

Medicatie

Antihypertensiva:

 • C03A Diuretica (thiaziden)
 • C03B Diuretica (overig tubulair werkend)
 • C03E Diuretica + kaliumsparende diuretica
 • C07AB Selectieve bèta-blokkers
 • C07B Bètablokker + thiazide
 • C07C Bètablokker + overige diuretica
 • C08CA Dihydropyridine derivaten
 • C09A ACE-remmers
 • C09BA ACE-remmers combi met diureticum
 • C09C Angiotensine-II-antagonisten
 • C09D Angiotensine-II-antagonisten in combinatie met diureticum

RAAS-remmers: C09

Lisdiuretica: C03CA
AfleveringEen aflevering van ‘medicatie’ in de ‘rapportageperiode’ of de voorafgaande 3 maanden.
GebruikMet een gebruiksperiode van ‘medicatie’ van tenminste 30 dagen in de ‘rapportageperiode’ op basis van een ‘aflevering’.
Dagelijkse dosering van ijzer met een dagelijkse dosering van tenminste 0.4 defined daily doses, DDD’. 1 DDD = 600 mg
Standaard gebruiksperiode

Indien geen daggebruik is geregistreerd, wordt de gebruiksperiode standaard gezet op 30 dagen.

Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen ‘gebruikers’ van een geneesmiddelgroep de gebruiksperioden corrigeren voor overlappende afleveringen.
Gelijktijdig gebruik 3 of meer antihypertensivaOverlap van 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van 'gebruiker' van 'antihypertensiva’  voor drie of meer geneesmiddelgroepen voor tenminste 30 dagen onafgebroken in de rapportageperiode.
Hartfalen Overlap van ‘gecorrigeerde gebruiksperiodes’ van ‘RAAS-remmers’ en ‘Lisdiuretica’ voor tenminste 30 dagen onafgebroken in de rapportageperiode.
Selecties
 • Inclusie: vanaf 80 jaar
 • Exclusie: hartfalen
 • A: patiënten met  ‘gebruik’ van  een ‘antihypertensivum’.
 • B: patiënten uit A zonder ‘gelijktijdig gebruik 3 of meer antihypertensiva’.
ResultaatB/A
Streefwaarde

Richting 100%

ToelichtingBij kwetsbare ouderen moet aandacht zijn voor veiligheidsaspecten bij behandeling van hoge bloeddruk. Observationele studies maken melding van vaker optreden van onder andere orthostatische hypotensie, duizeligheid, vallen, elektrolytstoornissen en cognitieve achteruitgang als gevolg van bloeddrukverlagende behandeling bij kwetsbare ouderen. De eventueel te verwachten winst van behandeling met antihypertensiva in de vorm van afname van cardiovasculaire en cerebrovasculaire eindpunten is bij kwetsbare ouderen minder duidelijk voorspelbaar. Voor- en nadelen dienen te worden afgewogen bij de individuele patiënt. 
Onderbouwing
Type indicatorProces

 

 

 

Back to top