Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / KISS Basisset / KISS Basisset 2021 / 1.7 Geen gelijktijdig gebruik ACE-remmer met AT2-antagonist

1.7 Geen gelijktijdig gebruik ACE-remmer met AT2-antagonist

Indicator 1.7Geen gelijktijdig gebruik ACE-remmer met AT2-antagonist
RichtlijnMedicatiebewaking
ToepassingsgebiedOpenbare Apotheek en Apotheekhoudende huisarts
RapportageperiodeKalenderjaar 2021
AanleidingBij de behandeling van hypertensie kan stapsgewijs een middel toegevoegd worden (uit verschillende groepen). Alleen de combinaties bètablokker-diuretica (risico op DM) en ACE-remmer-ARB (risico op nierfalen) worden niet aanbevolen.
IndicatorHet percentage gebruikers van RAAS-remmers zonder gelijktijdig gebruik van ACE remmers en AT2 antagonisten. Uw score van deze indicator vindt u in de KNMP/SFK webrapportage ‘KISS Kwaliteitsindicatoren’, indien u gegevens aan SFK aanlevert.
Het antwoord kunt u automatisch laten inlezen in deze enquête.
MedicatieRAAS-remmers: C09 ACE remmers: C09A ACE-remmers, C09B ACE-remmers combi met diureticum AT2 antagonist: C09C Angiotensine-II-antagonisten, C09D Angiotensine-II-antagonisten in combinatie met diureticum
AfleveringEen aflevering van ‘medicatie’ in de ‘rapportageperiode’ of de drie voorafgaande maanden.
GebruikMet een gebruiksperiode van ‘medicatie’ van meer dan 90 dagen onafgebroken in de ‘rapportageperiode’ op basis van een ‘aflevering’.
Standaard gebruiksperiodeIndien geen daggebruik geregistreerd is, standaard van een gebruiksperiode van 30 dagen uitgaan.
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van ‘medicatie’ op groepsniveau van de geneesmiddelen corrigeren voor overlappende afleveringen.
Gelijktijdig gebruikOverlap van ‘gecorrigeerde 'gebruiksperioden' van 'ACE remmers’ met ‘AT2 antagonisten’ voor meer dan 90 dagen onafgebroken in de rapportageperiode.
Selecties
  • Inclusie: patiënten voor wie de laatste ‘aflevering’ in de rapportageperiode op voorschrift van een huisarts was.
  • A: patiënten met ‘gebruik’ van ‘RAAS-remmers’.
  • B: patiënten uit A zonder ‘gelijktijdig gebruik’ van ‘ACE-remmer’ met ‘AT2 antagonist’.
ResultaatB/A
StreefwaardeRichting 100%
ToelichtingHet nut van gecombineerde blokkade van het RAAS door ACE-remmers samen met ARB’s te geven, is tot nu toe niet bewezen voor belangrijke cardiovasculaire uitkomstmaten noch voor uitkomstmaten van nierfunctie. Wel zijn nadelige effecten beschreven ten aanzien van CVA, hypotensie, hyperkaliëmie en nierfunctieverslechtering [Mann, 2008; Yusuf, 2008]. Daarom wordt geadviseerd zeer terughoudend te zijn met het combineren van deze middelen en dit alleen in de tweede lijn toe te passen.
OnderbouwingNHG-Standaard CVRM.
Type indicatorProces

 

 

 

 

Back to top