Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / KISS Basisset / KISS Basisset 2021 / 2.1 DM2 patiënten behandeld met >=2 antihypertensiva waaronder een RAAS-remmer

2.1 DM2 patiënten behandeld met >=2 antihypertensiva waaronder een RAAS-remmer

Indicator 2.1DM2 patiënten behandeld met >=2 antihypertensiva waaronder een RAAS-remmer
RichtlijnDiabetes
ToepassingsgebiedOpenbare Apotheek en Apotheekhoudende huisarts
RapportageperiodeKalenderjaar 2021
AanleidingIndien patiënten met diabetes mellitus type 2 behandeld worden met meerdere antihypertensiva , dient één antihypertensivum uit de groep van remmers van het Renine Angiotensine Aldosteron Systeem (RAAS) te zijn.
IndicatorLigt voor de diabetes type 2 patiënten, die met meerdere antihypertensiva worden behandeld, het percentage patiënten dat een RAAS-remmer gebruikt boven of gelijk aan de ondergrens van 81%? Uw score voor deze indicator vindt u in de KNMP/SFK webrapportage ‘KISS Kwaliteitsindicatoren’, indien u gegevens aan SFK aanlevert. Het antwoord kunt u automatisch laten inlezen in deze enquête.
MedicatieOrale bloedglucoseverlagende middelen: A10B (zonder A10BJ, A10BK, A10BX) Antihypertensiva: C02

Diuretica: C03 Bètablokkers: C07

Calciumantagonisten: C08

RAAS-remmer: C09
AfleveringAflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande 3 maanden.
GebruikerMet gebruik in de ‘rapportageperiode’ op basis van een ‘aflevering’.
Standaard gebruiksperiodeIndien geen daggebruik is geregistreerd wordt de gebruiksperiode standaard gezet op 30 dagen.
Gecorrigeerde gebruiksperiodeVoor de ‘gebruikers’ worden de gebruiksperioden van de geneesmiddelen op het niveau van de ‘geneesmiddelgroep gecorrigeerd voor overlappende ‘afleveringen’.
Tegelijkertijd gebruikerOverlap van de ‘gecorrigeerde gebruiksperioden’ van de ‘gebruiker’ ‘orale bloedglucose verlagende middelen’ en twee bloeddrukverlagende geneesmiddelgroepen (uit de groep ‘antihypertensiva’ of ‘Diuretica’ of ‘Bètablokkers’ of ‘RAAS-remmers’) voor tenminste 10 dagen onafgebroken.
Selecties
  • A: ‘Tegelijkertijd gebruiker’.
  • B: Patiënten uit ‘A’ met ‘gebruik’ van een ‘RAAS-remmer’ voor tenminste 10 dagen onafgebroken.
PercentageB/A boven of gelijk aan de ondergrens van 81%
StreefwaardeRichting 100%
ToepassingVoor deze ondergrens geldt dat deze is bepaald aan de hand van de scores van apotheken over 2018. De ondergrens is bepaald op basis van de mediaan van alle landelijke scores minus 1,5 keer de standaarddeviatie. Voor elke indicator wordt de ondergrens bepaald nadat de indicator een aantal keren is uitgevraagd. De als haalbare score bepaalde ondergrens wordt dan ook in de volgende jaren aangehouden en niet meer bijgesteld. De ondergrens is nooit hoger dan 90%.
OnderbouwingKNMP-Richtlijn Diabetes
Type indicatorProces (met een ondergrens)

 

 

 

 

Back to top