Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / KISS Basisset / KISS Basisset 2021 / 2.5 Diabetes patiënten met risicofactoren behandeld met SGLT-2-remmers

2.5 Diabetes patiënten met risicofactoren behandeld met SGLT-2-remmers

Indicator 2.5Diabetes patiënten met risicofactoren behandeld met SGLT-2-remmers
RichtlijnDiabetes
ToepassingsgebiedOpenbare Apotheek
Rapportageperiode2021
AanleidingDe herziene NHG-Standaard Diabetes van november 2021 geeft aan om bij bestaande en reeds behandelde patiënten met diabetes het cardiovasculair risico te bepalen en indien aanwezig, dit risico eerst te behandelen alvorens HbA1C te optimaliseren. Hierbij gaat het om SGLT-2-remmers toe te voegen aan de groep patiënten die al diabetes medicatie gebruikt.
Indicator

Het percentage diabetespatiënten met cardiovasculaire risicofactoren met SGLT-2-remmers. Uw scores voor deze indicator vindt u in de KNMP/SFK webrapportage ‘KISS Kwaliteitsindicatoren’ indien u gegevens aan SFK aanlevert. Hierbij kan SFK indicator
a) geheel berekenen en voor indicator
b) de noemer. Het antwoord kunt u automatisch laten inlezen in deze enquête.

MedicatieSGLT-2-remmer: A10BK Antidiabetica: A10 Nitraten: C01DA TAR: B01AC GLP1-agonist: A10BJ
AfleveringAflevering in de rapportageperiode.
Aflevering TAR en nitratenAflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande 3 maanden.
DiabetesPatiënten met een ‘aflevering’ van ‘antidiabetica’ in de rapportageperiode.
Angina PectorisPatiënten met twee ‘afleveringen’ van ‘nitraten’ waarvan een ‘aflevering’ in de laatste 4 maanden in de rapportageperiode.
AntistollingPatiënten met twee ‘afleveringen’ van ‘ TAR’ waarvan een ‘aflevering’ in de laatste 4 maanden in de rapportageperiode.
Cardiovasculaire risicofactoren‘Antistolling’ of ‘Angina pectoris’
PassantIemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen.
Selecties
  • Exclusie: Passanten, gebruikers van GLP1-agonisten.
  • A: Patiënten met ‘diabetes’ met ‘cardiovasculaire risicofactoren’.
  • B: Patiënten uit A met ‘een aflevering; van een ‘SGLT-2-remmer’.
ResultaatB/A
StreefwaardeRichting 100%
ToelichtingBij een contra-indicatie voor SGLT-2-remmers kan een GLP-1-agonist overwogen worden. Met apotheek aflevergegevens kunnen cardiovasculaire risico’s alleen op basis van geneesmiddel gebruik ingeschat worden. Hierdoor worden mogelijk patiënten gemist. Deze meting is te beschouwen als een nulmeting voor de recente wijzigingen, die in de komende tijd geïmplementeerd zullen worden.
OnderbouwingKNMP-Richtlijn Diabetes
Type indicatorProces

 

 

 

Back to top