Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / KISS Basisset / KISS Basisset 2021 / 2.8 Aanvullende informatie over risico op uitdrogen bij EU metformine aan diuretica gebruikers boven de 70 jaar

2.8 Aanvullende informatie over risico op uitdrogen bij EU metformine aan diuretica gebruikers boven de 70 jaar

Indicator 2.8Aanvullende informatie over risico op uitdrogen bij EU metformine aan diuretica gebruikers boven de 70 jaar
RichtlijnDiabetes
ToepassingsgebiedOpenbare Apotheek
Rapportageperiode2021
AanleidingDe kernaanbeveling van de KNMP-Richtlijn Diabetes mellitus type 2 bevat het advies risicopatiënten te informeren over het gevaar van uitdroging. Mensen boven de 70 jaar en gebruikers van diuretica lopen de grootste kans op complicaties.
Indicator

Verstrekt u aanvullende informatie over het risico op uitdrogen aan oudere diuretica gebruikers bij een eerste uitgifte van metformine?

• Ja
• Nee

Zie voor een overzicht van uw patiënten populatie bij deze indicator de patiënten lijst in de KNMP/SFK webrapportage KISS.

Toelichting

Deze indicator wordt als structuurindicator gevraagd ter bewustwording voor het geven van deze voorlichting. Aangezien deze informatie nog niet routinematig en uniform gestructureerd wordt vastgelegd in apotheken, is dit een structuur indicator.
Ter illustratie van de grootte van de groep verstrekken wij aanvullend in de KNMP/SFK webrapportage KISS een lijst met patiënten, die voor deze aanvullende informatie in de rapportageperiode in aanmerking waren gekomen. De voorlichting aan patiënten kan op verschillende manieren plaatsvinden.
Er is bij verschillende instanties informatie of foldermateriaal voor patiënten beschikbaar. Zie bijvoorbeeld:

Onderbouwing
  • De KNMP-Richtlijn Diabetes mellitus type 2 bevat een kernaanbeveling over het informeren van risicopatiënten over het risico op dehydratie. Risicogroepen zijn mensen met een leeftijd boven de 70 jaar, een verminderde nierfunctie of hartfalen. Risico-omstandigheden zijn braken en/of waterdunne diarree (>3 keer/dag) en koorts (> 2 dagen 38.5°C of hoger). Het risico bestaat ook bij een hittegolf; >5 dagen een omgevingstemperatuur van 27°C of hoger.
  • Volgens de richtlijn luidt het advies bij dreigende dehydratie: staak tijdelijk metformine, SGLT-2-remmers, diuretica en halveer de dosering van RAAS-remmers. CAVE: Diuretica mogen bij co-morbiditeit hartfalen gehalveerd worden.
  • Zie KNMP-richtlijn Diabetes mellitus type 2 pagina 115
  • De NHG-Standaard Chronische nierschade beveelt bij dreigende dehydratie het volgende:
    - Overweeg op grond van het klinisch beeld (en eventuele laboratoriumuitslagen) tijdelijk diuretica en NSAID’s te staken en de dosering van RAAS-remmers te halveren.
    - Bij patiënten met hartfalen wordt geadviseerd de dosering van diuretica en RAAS-remmers te halveren. Ook voor andere medicatie geldt dat aanpassing van de medicatie aangewezen kan zijn.
    - Metformine kan bijvoorbeeld enkele dagen gestaakt worden vanwege het risico op lactaatacidose.’ 
Type indicatorStructuur

 

 

 

Back to top