Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / KISS Basisset / KISS Basisset 2021 / 3.6 Medicatiebewaking bij GDV-patiënten met rivaroxaban

3.6 Medicatiebewaking bij GDV-patiënten met rivaroxaban

Indicator 3.6Medicatiebewaking bij GDV-patiënten met rivaroxaban
RichtlijnGeïndividualiseerde distributievorm (GDV)
ToepassingsgebiedOpenbare Apotheek en Apotheekhoudende huisarts
Rapportageperiode2021 (voor een maximum aantal van 5 patiënten) 
AanleidingVoor GDV-patiënten met Directe Orale Anticoagulantia dient informatie beschikbaar te zijn over de indicatie en de nierfunctie.
Indicator

A. Percentage GDV-patiënten met rivaroxaban waarbij een recente nierfunctiewaarde bekend is.
B. Percentage GDV-patiënten met rivaroxaban en een verminderde nierfunctie waarbij een genomen actie is vastgelegd.
C. Percentage GDV-patiënten met rivaroxaban waarbij de indicatie bekend is.

Uw score voor de noemer van deze indicatoren vindt u in de KNMP/SFK webrapportage ‘KISS Kwaliteitsindicatoren’, indien u gegevens aan SFK aanlevert. Het antwoord kunt u automatisch laten inlezen in deze enquête.

MedicatieRivaroxaban: B01AF01

Apixaban: B01AF02
AfleveringAflevering in de rapportageperiode.
Vervolg weekuitgifteAflevering op basis van de modulaire tariefcodes: 4,  5,  6,  16, 17, 18, 28, 29, 30, 40, 41, 42, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 61, 62, 63,  67, 68, 69, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 91, 92, 93
GDV patientMet minimaal 4 'afleveringen’ van ‘vervolg-weekuitgifte’ in de laatste 6 maanden van de rapportageperiode.
Selecties

Inclusie: GDV-patiënten

Noemer bij alle indicatoren:
Hiervoor 5 patiënten met een ‘aflevering’ van ‘rivaroxaban’ nalopen. Indien een apotheek niet voldoende GDV-patiënten met rivaroxaban heeft voor deze indicator, selecteer gebruikers van apixaban. Indien er dan ook minder worden gevonden, alleen deze personen nalopen en het totale aantal in de noemer van deze indicator vermelden.

A. Teller: patiënten uit de noemer met een bekende recente nierfunctiewaarde.
B. Teller: patiënten uit de noemer met een verslechterde nierfunctie waarbij een genomen actie is vastgelegd.
C. Teller: patiënten uit de noemer waarbij de indicatie bekend is.

Percentages

Tellers A, B of C / noemer

Toelichting

Een recente nierfunctiewaarde is een waarde die korter dan 13 maanden geleden is bepaald.
Een verminderde nierfunctie is een waarde onder 50 ml/min.

Deze indicator wordt specifiek bij patiënten met GDV gemeten om te toetsen of hier de medicatiebewaking net zo goed uitgevoerd is als bij patiënten zonder GDV.

Mocht u uit resultaten van deze steekproef concluderen dat uw zorg voor deze geneesmiddelgebruikers nog niet naar wens is geregeld, loop dan ook alle andere hiervoor in aanmerking komende gebruikers voor deze aspecten na. U vindt een overzicht van de hiervoor in aanmerking komende patiënten van het rapportagejaar in de KNMP/SFK webrapportage KISS kwaliteitsindicatoren.

Onderbouwing

zie: Ephor richtlijnen

Type indicator

Proces

Back to top