Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / KISS Basisset / KISS Basisset 2021 / 3.7 Percentage GDV-patiënten waarvoor bij de start van een aanvullend antistollingsmiddel de gebruiksduur is vastgelegd

3.7 Percentage GDV-patiënten waarvoor bij de start van een aanvullend antistollingsmiddel de gebruiksduur is vastgelegd

Indicator 3.7Percentage GDV-patiënten waarvoor bij de start van een aanvullend antistollingsmiddel de gebruiksduur is vastgelegd
RichtlijnGeïndividualiseerde distributievorm (GDV)
ToepassingsgebiedOpenbare Apotheek
Rapportageperiode2021 (tot een maximum van 10 patiënten)
Aanleiding

De combinatie van verschillende antistollingsmedicatie en/of antitrombotica kan rationeel zijn gedurende een beperkte periode. Het is belangrijk om bij deze combinaties altijd de reden en de duur van voorschrijven te controleren, omdat de meerwaarde niet altijd duidelijk is, de bloedingsrisico’s aanzienlijk zijn, de combinaties soms op onduidelijke gronden worden voorgeschreven en er sprake kan zijn van verschillende voorschrijvers.

Indicator

Percentage starters met een tweede antistollingsmiddel in de ‘rapportageperiode’ waarvoor bij de start van het tweede antistollingsmiddel de gebruiksduur is vastgelegd.

Uw score voor de noemer van deze indicator vindt u in de KNMP/SFK webrapportage ‘KISS Kwaliteitsindicatoren’, indien u gegevens aan SFK aanlevert. Het antwoord kunt u automatisch laten inlezen in deze enquête.

Medicatie

VKA: B01AA03, B01AA04, B01AA07 of DOACs: B01AE, B01AF

TAR: B01AC06, B01AC08, B01AC30

P2Y12-remmers: B01AC04, B01AC22, B01AC24, B01AC25, PRK 124575 en zonder PRK 130680
AfleveringAflevering in de rapportageperiode.
Eerste UitgifteAflevering in de ‘rapportageperiode’ van ‘medicatie’ met een modulair tarief voor ‘eerste uitgifte’ zonder dat in de 12 hieraan voorafgaande maanden een middel uit dezelfde geneesmiddelgroep was afgeleverd.
Gelijktijdig gebruik

Met een overlappende onafgebroken gebruiksperiode tussen geneesmiddelgroepen voor tenminste 30 dagen in de rapportageperiode.

Vervolg weekuitgifte

Aflevering op basis van de modulaire tariefcodes: 4,  5,  6,  16, 17, 18, 28, 29, 30, 40, 41, 42, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 61, 62, 63,  67, 68, 69, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 91, 92, 93

GDV patiëntMet minimaal 4 'afleveringen’ van ‘vervolg-weekuitgifte’ in de laatste 6 maanden van de rapportageperiode.
Selecties
  • Inclusie: ‘GDV patiënten’.
  • A: 10 starters met een derde of tweede antistollingsmiddel (waarbij al een antistollingsmiddel uit een andere geneesmiddelgroep in gebruik is).
  • B: Patiënten uit A waarvoor een gebruiksduur is vastgelegd voor de duur van de meervoudige antistollingstherapie.
PercentageB/A
Toelichting

Aangezien de therapieduur verschilt per indicatie, is het belangrijk om de indicatie te weten en samen met de beoogde therapieduur vast te leggen en te bewaken. Dit geldt in het bijzonder voor meervoudige antistollingstherapie.

Deze indicator wordt voor een steekproef bepaald aangezien de nodige informatie hiervoor nog niet volledig geautomatiseerd uit de systemen kan worden gehaald. 

Mocht u uit resultaten van deze steekproef concluderen dat uw zorg voor deze geneesmiddelgebruikers nog niet naar wens is geregeld, loop dan ook alle andere hiervoor in aanmerking komende gebruikers voor deze aspecten na. U vindt een overzicht van de hiervoor in aanmerking komende patiënten van het rapportagejaar in de KNMP/SFK webrapportage KISS kwaliteitsindicatoren.

Onderbouwing
Type indicatorProces
Back to top