Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / KISS Basisset / KISS Basisset 2021 / D3.4 Laxantia bij opioïden

D3.4 Laxantia bij opioïden

Indicator D3.4Laxantia bij opioïden
RichtlijnFarmaceutische patiëntenzorg
ToepassingsgebiedDienstapotheek
RapportageperiodeKalenderjaar 2021
AanleidingGeen gelijktijdig gebruik van een laxans met een sterk opioïde kan leiden tot de bijwerking obstipatie. Deze bijwerking kan een risico geven op gezondheidsschade bij de patiënt.
IndicatorPercentage opioïde gebruikers met laxantia. Uw score voor deze indicator vindt u in de KNMP/SFK webrapportage ‘KISS Kwaliteitsindicatoren’ indien u gegevens aan SFK aanlevert.
Het antwoord kunt u automatisch laten inlezen in deze enquête.
MedicatieOpioïd:
N02AA01 (Morfine), N02AA03 (Hydromorfon),N02AA04 (Nicomorfine), N02AA05 (Oxycodon), N02AB02 (Pethidine), N02AB03 (Fentanyl), N02AC01 (Dextromoramide), N02AD01 (Pentazocine), N02AE01 (Buprenorfine), N02AF02 (Nalbufine), N02AX06 (Tapentadol)

Laxans:
A06A zonder A06AA (Emolientia) en zonder A06AG (Klysma’s)
A02AA02 (magnesiumoxide)

A02AA04 (magnesiumhydroxide)

Motiliteitsremmende middelen:
A07DA (motiliteitsremmende middelen)
GebruikerMet een gebruiksperiode van tenminste 3 dagen in de rapportageperiode op basis van afleveringen in dit jaar en/of in de voorafgaande 3 maanden.
Aflevering motilititeitsremmende middelenAflevering in de rapportageperiode.
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen bij deze indicator corrigeren voor overlappende afleveringen; voor opioïden wordt gecorrigeerd op stofniveau (ATC_5).
Standaard gebruiksperiodeIndien bij 'opioïden' geen dag gebruik door de apotheek is ingevuld, houden wij standaard 14 dagen als gebruiksperiode aan.
Indien bij 'laxantia' geen dag gebruik door de apotheek is ingevuld, houden wij standaard 30 dagen als gebruiksperiode aan.
Gelijktijdig gebruik 3 dagenOverlappende gebruiksperioden van 'opioïde' en 'laxans' voor tenminste 3 dagen in de rapportageperiode onafgebroken.
PassantStandaard uitgesloten van deze selecties zijn passanten. Een passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen.
Selecties
  • Exclusie: 'Passant' of 'aflevering' 'motiliteit remmende middelen'.
  • A: Patiënten met 'gebruik' van 'opioïden'.
  • B: Patiënten uit 'A' die tenminste 1 keer in de rapportageperiode 'gelijktijdig gebruik' hadden van een 'laxans'.
TellerB
NoemerA
PercentageB/A
StreefwaardeRichting 100%
OnderbouwingDe NHG-Standaard Pijn (2016) vermeldt bij starten van een opioïde het direct preventief toevoegen van een laxans en verwijst hiervoor door naar de NHG Standaard Obstipatie. Deze NHG Standaard (2010) beveelt lactulose en macrogol als eerste keuze aan.
Type indicatorProces

 

 

 

Back to top