Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / KISS Basisset / KISS basisset 2022 / 1.11 Therapiestart astma met ICS bij SABA

1.11 Therapiestart astma met ICS bij SABA

Indicator 1.11

Therapiestart astma met ICS bij SABA

RichtlijnAstma
ToepassingsgebiedOpenbare Apotheek
Rapportageperiode

Kalenderjaar 2022

Openbare Data Bestand (ODB)

Deze indicator is alleen bedoeld als interne informatie voor de eigen ontwikkeling en komt niet in aanmerking voor het ODB..

Indicator

Het percentage patiënten dat niet start met SABA monotherapie                            
Uw score voor deze indicator vindt u in de KNMP/SFK webrapportage ‘KISS Kwaliteitsindicatoren’ indien u gegevens aan SFK aanlevert.
Het antwoord kunt u automatisch laten inlezen in deze enquête.

Medicatie
  • R03AC02 Salbutamol,
  • R03AC03 Terbutaline Kort werkende sympathicomimetica  (SABA) mono
  • R03AK13 SABA combi met glucocorticosteroiden
  • R03 Middelen bij astma/COPD
  • R03BA R03AK06, R03AK07, R03AK08, R03AK09, R03AK10, R03AK11, R03AK12, R03AK13, R03AK14
  • Glucocorticosteroiden
Aflevering

Aflevering in de rapportageperiode

Eerste uitgifte

Aflevering in de rapportageperiode zonder dat er in de voorafgaande 12 maanden een aflevering van de geneesmiddelgroep is geweest. Tevens was bij de aflevering een eerste uitgifte tarief vastgelegd.

Gelijktijdige aflevering

Aflevering binnen 5 dagen van een middel uit de ene geneesmiddelgroep voor of na aflevering van een middel uit de andere geneesmiddelgroep

Passant

Een passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen.

Selecties
  • Exclusie:  passanten

  • A: Patienten met een ‘eerste uitgifte’ van ‘SABA mono of combi’ binnen de hele groep ‘R03’ (noemer)

  • B: Patienten uit A’ met een ‘gelijktijdige aflevering’ van  ‘SABA’ met ‘Glucocorticosteroiden’  of SABA (teller)

PercentageB/A
Streefwaarderichting 100%
Toelichting

Deze herziene indicator heeft als doel om inzicht te krijgen in hoeverre het herziene astmabeleid (geen start met SABA monotherapie) wordt gevolgd. Hierbij zijn de scores op deze indicator vooral afhankelijk van het voorschrijfbeleid. Deze indicator zal derhalve niet opgenomen worden in het ODB.

 

 

 

Back to top