Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / KISS Basisset / KISS basisset 2022 / 2.2.7 Tweede controle bij stoppen van geneesmiddel in de GDV-rol (noemer)

2.2.7 Tweede controle bij stoppen van geneesmiddel in de GDV-rol (noemer)

Indicator 2.2.7Tweede controle bij stoppen van geneesmiddel in de GDV-rol (noemer)
RichtlijnZorg voor patiënten met geneesmiddelen in een geïndividualiseerde distributievorm (GDV)
ToepassingsgebiedOpenbare Apotheek
Rapportageperiode

Kalenderjaar 2022 (voor een maximaal aantal van10 patiënten binnen alle gevonden patiënten)

Aanleiding

Bij het stoppen van chronische medicatie in de GDV-rol dient aantoonbaar een tweede controle uitgevoerd te zijn door een apotheker of een apothekersassistente.

IndicatorBij hoeveel procent van 10 geselecteerde GDV-patiënten die tijdens de rapportageperiode gestopt zijn met een middel in chronisch gebruik, is aantoonbaar een tweede controle uitgevoerd door een apotheker of apothekersassistente?
Uw score voor de noemer van deze indicator vindt u in de KNMP/SFK webrapportage ‘KISS Kwaliteitsindicatoren ’indien u gegevens aan SFK aanlevert. Uw score kunt u automatisch laten inlezen in deze enquête.

Medicatie

Chronische medicatie

  • A10B Bloedglucose verlagende middelen excl insuline
  • C03 Diuretica,
  • C07 Bètablokkers
  • C08 Calciumantagonisten
  • C09 RAS remmers
  • C10 Antilipaemica

Alle medicatie: A, B,C, D, G, H, J, L, M, N, P, R, S

Aflevering

Aflevering in de rapportageperiode

Vervolg weekuitgifte

Aflevering op basis van de modulaire tariefcodes: 4,  5,  6,  16, 17, 18, 28, 29, 30, 40, 41, 42, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 61, 62, 63,  67, 68, 69, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 91, 92, 93

Gebruik als GDV patiënt

Met minimaal 4 'afleveringen’ van ‘vervolg-weekuitgifte’ van ‘een geneesmiddelgroep van ‘chronische medicatie’ in de eerste 6 maanden van de rapportageperiode.

Stoppen

Geen aflevering van een eerder als GDV patiënt gebruikte geneesmiddelgroep uit chronische medicatie  in de laatste maand van de rapportageperiode.

Selecties
  • Exclusie:  GDV patiënten die in de laatste maand van de rapportageperiode gestopt zijn met alle medicatie.

  • A: 10 Patiënten met ‘gebruik als GDV patient’ van een geneesmiddelgroep van ‘chronische medicatie’ die in de laatste maand van de rapportage periode is gestopt (noemer)

  • B: Patiënten uit A waarvoor aantoonbaar een tweede controle door een apotheker of en apothekers assistente is uitgevoerd.(teller)

Een patientenoverzicht voor de noemer A is voor u beschikbaar in de KNMP/SFK webrapportage KISS indien u gegevens hiervoor hebt aangeleverd.

Indien er minder dan 10 patienten voor uw apotheek zijn gevonden, dan alleen deze personen nalopen en dat aantal van in de noemer van deze indicator vermelden.

resultaatB/A
Toelichting

Apothekers hebben een signalerende functie naar voorschrijvers en patiënten en hun verzorgenden om tijdig na te gaan welke therapie nog zinvol dan wel overbodig is. Voor GDV gebruikers bestaat veelmeer dan bij andere patiënten het risico dat het medicijn eindeloos door gebruikt wordt als het mis gaat. Hier is de patiënt immers minder goed in staat om het eigen medicijngebruik te kunnen overzien.

Het stoppen van medicatie in de rol is foutgevoelig en een risicovol proces. Daarom is een tweede controle nodig en is een werkprocedure ‘stoppen van medicatie’ van groot belang.

Hier is voor deze indicator een selectie gemaakt van chronische medicatie in de GDV-rol, deze medicatielijst is niet uitputtend voor alle chronische medicatie.
Type indicator

Proces

 

 

 

Back to top