Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / KISS Basisset / KISS basisset 2022 / 2.3.8 Medicatiebewaking bij GDV-patiënten met rivaroxaban of apixaban (noemer)

2.3.8 Medicatiebewaking bij GDV-patiënten met rivaroxaban of apixaban (noemer)

 

Indicator 2.3.8

 

Medicatiebewaking bij GDV-patiënten met rivaroxaban of apixaban (noemer)

Richtlijn

“Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in een geïndividualiseerde distributievorm”  (GDV)

Toepassingsgebied

Openbare Apotheek en Apotheekhoudende huisarts

Rapportageperiode

2022 (voor een maximaal aantal van 5 patiënten binnen alle gevonden patiënten)

Aanleiding

Voor GDV-patiënten met Directe Orale Anticoagulantia dient informatie beschikbaar te zijn over de indicatie en de nierfunctie.

Indicator

 

  1. Percentage GDV-patiënten met rivaroxaban of apixaban waarbij een recente nierfunctiewaarde bekend is.
  2. Percentage GDV-patiënten met rivaroxaban  of apixaban en een verminderde nierfunctie waarbij een genomen actie is vastgelegd.
  3. Percentage GDV-patiënten met rivaroxaban  of apixaban waarbij de indicatie bekend is

Uw score voor de noemer van deze indicatoren vindt u in de KNMP/SFK webrapportage ‘KISS Kwaliteitsindicatoren’, indien u gegevens aan SFK aanlevert. Het antwoord kunt u automatisch laten inlezen in deze enquête

Medicatie

Rivaroxaban: B01AF01
Apixaban: B01AF02

Aflevering

Aflevering in de rapportageperiode

Vervolg weekuitgifte

Aflevering op basis van de modulaire tariefcodes  4,  5,  6,  16, 17, 18, 28, 29, 30, 40, 41, 42, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 61, 62, 63,  67, 68, 69, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 91, 92, 93

GDV patiënt

Met minimaal 4 'afleveringen’ van ‘vervolg-weekuitgifte’ in de laatste 6 maanden van de rapportageperiode.

Selecties

Inclusie: GDV-patiënten

Noemer bij alle indicatoren:
Hiervoor 5 patiënten met een ‘aflevering’ van ‘rivaroxaban’ of ‘apixaban’ nalopen. Indien niet voldoende patiënten gevonden worden, alleen deze personen nalopen en het totale aantal in de noemer van deze indicator vermelden.

A. Teller: patiënten uit de noemer met een bekende recente nierfunctiewaarde

B. Teller: patiënten uit de noemer met een verslechterde nierfunctie waarbij een genomen actie is vastgelegd

C. Teller: patiënten uit de noemer waarbij de indicatie bekend is

Percentages

Tellers A, B of C / noemer

Toelichting

Een recente nierfunctiewaarde is een waarde die korter dan 13 maanden geleden is bepaald.

Een verminderde nierfunctie is een waarde onder 50 ml/min.

 

Deze indicator wordt specifiek bij patiënten met GDV gemeten om te toetsen of hier de medicatiebewaking net zo goed uitgevoerd is als bij patiënten zonder GDV.

Mocht u uit resultaten van deze steekproef concluderen dat uw zorg voor deze geneesmiddelgebruikers nog niet naar wens is geregeld, loop dan ook alle andere hiervoor in aanmerking komende gebruikers voor deze aspecten na. U vindt een overzicht van de hiervoor in aanmerking komende patiënten van het rapportagejaar in de KNMP/SFK webrapportage KISS kwaliteitsindicatoren.

Onderbouwing

Ephor richtlijnen

https://ephor.nl/wp-content/uploads/2018/12/antistolling-vka-en-noacs-versie-2-ephor-augustus-2016.pdf

Type indicator

Proces

 

 

 

Back to top