Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / KISS Basisset / KISS basisset 2022 / 3.2.23 Percentage diuretica gebruikers > 70 jaar met toelichting uitdroging bij EU metformine (noemer)

3.2.23 Percentage diuretica gebruikers > 70 jaar met toelichting uitdroging bij EU metformine (noemer)

3.2.23Percentage diuretica gebruikers > 70 jaar met toelichting uitdroging bij EU metformine (noemer)
RichtlijnDiabetes
ToepassingsgebiedOpenbare apotheek
Rapportageperiode2022 (voor een maximaal aantal van 10 patiënten binnen alle gevonden patiënten)
AanleidingDe kernaanbeveling van de KNMP-Richtlijn Diabetes mellitus type 2 bevat het advies risicopatiënten te informeren over het gevaar van uitdroging. Mensen boven de 70 jaar en gebruikers van diuretica lopen de grootste kans op complicaties.
IndicatorHet percentage van 10 diuretica gebruikers van 70 jaar waaraan bij een eerste uitgifte van metformine advies is verstrekt over het risico op uitdrogen? Uw score voor de noemer van deze indicator vindt u in de KNMP/SFK webrapportage ‘KISS Kwaliteitsindicatoren’ indien u gegevens aan SFK aanlevert. Het antwoord kunt u automatisch laten inlezen in deze enquête. .
Medicatie
  • Metformine: A10BA02
  • Diuretica: C03
AfleveringAflevering in de rapportageperiode, voor diuretica ook in de voorafgaande 3 maanden
Eerste uitgifteAflevering ‘Metformine’ in de rapportageperiode zonder dat er in de voorafgaande 12 maanden een aflevering van de geneesmiddelgroep is geweest. Tevens was bij de aflevering een eerste uitgifte tarief vastgelegd.
GebruikOp basis van een ‘aflevering’
Standaard gebruiksperiodeIndien geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, wordt er standaard 30 dagen aangehouden.
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen bij deze indicator op groepsniveau van de geneesmiddelen corrigeren voor overlappende afleveringen
Gelijktijdig gebruik diureticumMet ‘gebruik’ van een diureticum in de periode van 10 dagen voor en 10 dagen na de eerste uitgifte van metformine.
PassantIemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
Selecties
  • Exclusie: ‘Passant’
  • Inclusie: ouder dan 70 jaar,
  • A: patiënten met een ‘Eerste uitgifte’ van ‘metformine’ in de ‘rapportageperiode’ en ‘gelijktijdig gebruik’diureticum’ Hiervoor 10 patiënten nalopen in de selectie, startend in december 2022 en terug in de tijd totdat er 10 patiënten gevonden zijn of tot 1.1.2022. Indien er minder dan 10 patiënten gevonden zijn, dan dit aantal aanpassen in de enquête voor de noemer bij deze indicator.(noemer)
  • B: patiënten uit A die aanvullende informatie hebben ontvangen over het gevaar van uitdrogen (teller)
ResultaatB/A
StreefwaardeRichting 100%
Toelichting

Uitdroging kan ook spelen bij verminderde nierfunctie of hartfalen. Aangezien het risico op uitdroging bij 70 plussers het grootst is, is bij deze indicator voor deze groep gekozen.

Voor deze indicator vragen wij ter bewustwording voor het geven van deze voorlichting om 10 patiënten handmatig na te lopen aangezien deze informatie nog niet routinematig en uniform gestructureerd wordt vastgelegd in apotheken. De voorlichting aan patiënten kan op verschillende manieren plaatsvinden. Er is bij verschillende instanties informatie of foldermateriaal voor patiënten beschikbaar. Zie bijvoorbeeld:

-    Folder nierstichting . https://nierstichting.nl/media/filer_public/9d/81/9d817331-81ae-4116-bbab-f0ba7d31dba5/fs8-nieren_en_medicijnenweb.pdf
-    NHG Document Hitte: https://www.nhg.org/themas/publicaties/document-hitte

 

 

Back to top