Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / KISS-Matrix

KISS-Matrix

Deze rapportage geeft apothekers inzicht in de kwaliteit van de apotheek op het gebied van farmacotherapie en medicatiebewaking door middel van indicatoren, gespiegeld aan landelijke cijfers, en brengt patiënten in beeld die mogelijk niet optimaal worden behandeld. De rapportage ondersteunt apothekers bij de ontwikkeling van de scores op indicatoren die ook aan bod komen in de KISS basisset en de jaarlijkse landelijke uitvraag van kwaliteitsindicatoren.
Kernpunten
OnderwerpIndicatoren
Abonnement nodig

ja

Benodigde gegevenshistorie
(voor nieuwe apotheken)
36 maanden
(12 maanden)
Geschikt voor groep/cluster

cluster: ja
groep: nee

 

Bekijk de rapportage KISS Matrix
Nu abonneren

Abonnementsvoorwaarden
In deze rapportage kunt u patiëntgegevens koppelen aan de patiëntnummers.
Prijzen

Toelichting

  Algemeen

  Deze rapportage is onderdeel van de rapportage KISS.

  In de KISS matrix worden de scores op de kwaliteitsindicatoren uit de Basisset iedere maand bijgewerkt voor het lopende jaar, met als doel het monitoren van de kwaliteit van de apotheek op deze indicatoren door de tijd. Bovendien zijn er ten opzichte van de Basisset in de KISS-matrix nog extra indicatoren te vinden. Voor alle indicatoren geldt dat u de uitkomsten kunt spiegelen aan landelijke benchmarkcijfers en dat suboptimaal behandelde patiënten in beeld worden gebracht.

  In de KISS matrix ziet u de ontwikkeling door de tijd over 6 meetperiodes. Iedere meetperiode geeft de cijfers weer over een periode van 12 maanden. Alleen van de laatste drie meetperiodes kunnen patiëntenlijsten opgevraagd worden.

  Als u een cluster vormt met andere apotheken, kunt u ook indicatorscores voor het cluster opvragen.

  Indicatoren in de KISS Matrix
  DIABETES
  DM_1Metformine als 1ste keuze bij start antidiabetica (excl. insuline)
  DM_2 *Antilipaemica bij diabetes
  ASTMA/COPD
  AC_1Geen antimycotica bij inhalatiecorticosteroïden
  AC_2Geen overgebruik luchtwegverwijders bij astma
  AC_3Dosisaerosol met voorzetkamer
  AC_4< 2 stootkuren predniso(lo)n bij astma/COPD
  AC_5 *Niet starten met combinatiepreparaten ter inhalatie
  CARDIOVASCULAIR
  CVRM_1Antithrombotica bij angina pectoris
  CVRM_3 *Hart- en vaatziekten met cholesterolverlagers
  PIJN
  P_1 *Maagprotectie bij risicopatiënten >60 jaar met ns-NSAID gebruik
  P_2 *Maagprotectie bij risicopatiënten met TAR gebruik
  P_3 *Opioïd gebruikers met laxans
  P_4Geen overbehandeling triptanen (o.b.v. 3 aanvallen per maand)
  P_4 aGeen overbehandeling triptanen (o.b.v. 2 aanvallen per maand)
  P_4 bGeen overbehandeling triptanen (o.b.v. 1 aanval per maand)
  P_5 *Foliumzuur bij MTX gebruik
  P_6Maagprotectie bij COXIBS met TAR
  OSTEOPOROSE
  Osteo_1Corticosteroïden met botstructuur en botmineralisatiebeïnvloedende middelen
  Osteo_2Corticosteroïden met calcium en vitamine D
  DEPRESSIE OF ANGST
  Dep_1Benzodiazepinen niet chronisch gebruikt
  Dep_2Antidepressiva niet vroegtijdig gestopt
  Dep_3Niet-langwerkende hypnotica bij chronisch gebruik
  Dep_4SSRI gebruik korter dan 24 maanden
  Dep_5Slaapmiddelen minder of gelijk aan 20 dagen
  ANTIBIOTICA
  Antibio_1Derde generatie chinolonen vermijden
  VOORKEUR
  Voor_1 *Voorkeursmiddelen cholesterolverlagers, nieuwe gebruikers
  Voor_2 *Voorkeursmiddel RAS remmers, nieuwe gebruikers
  Voor_3Voorkeursmiddelen protonpompremmers, alle gebruikers
  Voor_4Voorkeursmiddelen NSAIDs, nieuwe gebruikers
  DOELMATIGHEID
  Doel_1Doorgebruik PPI na stoppen ns-NSAID
  Doel_2Doorgebruik PPI na stoppen TAR
  Doel_3Doorgebruik bisfosfonaat na stoppen glucocorticosteroid
  Vrouw
  Vrouw_3 *Niet starten met 2de generatiepil hormonale anticonceptiva
  Vrouw_1Gebruik HST bij vrouwen met cardiovasculaire risicofactoren of > 52 jaar
  Vrouw_2Pilgebruik bij vrouwen > 52 jaar
  ONGEWENSTE FARMACOTHERAPIE
  Min_1 aNSAIDs bij ischemische hartziekten
  Min_1 bns-NSAIDs (excl naproxen en ibuprofen) met cardiovasculaire risicofactoren
  Min_1 cEtoricoxib met cardiovasculaire risicofactoren
  Min_2NSAID gebruik bij risico op nierinsufficiëntie
  Min_3 aCoumarines met co-trimoxazol
  Min_3 bCoumarines met Miconazol
  Min_4Digoxine met macrolide, itraconazol of ketoconazol
  Min_5 *Glibenclamide >70 jaar
  Min_6PD-5 remmers met nitraten
  Min_7Methotrexaat met cotrimoxazol of trimethoprim
  Min_8Carbamazepine met macroliden, cimetidine of antimycotica
  Min_9Paroxetine met ritonavir
  Min_10Pimozide met macroliden, antimycotica of antivirale middelen
  Min_11Anti-arrhytmica met macroliden, antimycotica of antivirale middelen
  Min_12Coumarines met NOACs
  Min_13NSAIDs met RAS remmers bij risico op hyperkaliaemie
  Min_14 *Digoxinegebruikers hoge dosering boven de 70 jaar
  Min_15Overbodig ICS gebruik bij COPD
  Min_16 *Amitryptiline bij patiënten van 65 jaar en ouder   

   

  Back to top