Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / KISS Matrix2021 / DM_4 DM2 patiënten behandeld met >=2 antihypertensiva waaronder een RAS-remmer

DM_4 DM2 patiënten behandeld met >=2 antihypertensiva waaronder een RAS-remmer

 

OMSCHRIJVINGPercentage diabetes type 2-patiënten met gebruik van 2 of meer antihypertensiva, waaronder een RAAS-remmer
RapportageperiodeVoorafgaande 12 maanden
MedicatieNon-insuline bloedglucoseverlagende middelen
A10B zonder A10BJ, A10BK, A10BX Antihypertensiva
C02 Diuretica
C03

Betablokkers
C07

Calciumantagonisten
C08

RAAS-remmers
C09
AfleveringAflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande 3 maanden
GebruikerMet gebruik in de ‘rapportageperiode’ op basis van een ‘aflevering’
Standaard gebruiksperiodeIndien geen gebruiksperiode is ingevuld wordt de gebruiksperiode standaard gezet op 30 dagen.
Gecorrigeerde gebruiksperiodeVoor de ‘gebruikers’ worden de gebruiksperioden van de geneesmiddelen op het niveau van de ‘geneesmiddelgroep’ gecorrigeerd voor overlappende ‘afleveringen’.
Gelijktijdig gebruikOverlap van de ‘gecorrigeerde gebruiksperioden’ van de ‘gebruiker’ van ‘non-insuline bloedglucoseverlagende middelen’ en twee bloeddrukverlagende geneesmiddelgroepen (uit de groep ‘antihypertensiva’ of ‘diuretica’ of ‘betablokkers’ of ‘calciumantagonisten’ of ‘RAAS remmers’) voor tenminste 10 dagen onafgebroken.
Selecties:A: ‘Tegelijkertijd gebruiker’ B: Patiënten uit ‘A’ met ‘gebruik’ van een ‘RAAS-remmer’ voor tenminste 10 dagen onafgebroken.
PercentageB/A
StreefwaardeRichting 100%
Onderbouwing De NHG-Standaard Diabetes Mellitus (2018) stelt dat type 2 diabetespatiënten met micro- of macroalbuminurie bij hypertensie met micro- of macroalbuminurie een ACE-remmer of angiotensine-II-receptorantagonist behandeld dienen te worden. Deze aanbeveling is door een expertpanel vertaald in de kwaliteitsindicator van een RAAS-remmer bij DM2-patiënten indien deze met twee of meer antihypertensiva behandeld te worden. (Smits KP, Sidorenkov G, Kleefstra N, Bouma M, Meulepas M, Voorham J, Navis G, Bilo HJ, Denig P. Development and validation of prescribing quality indicators for patients with type 2 diabetes. Int J Clin Pract. 2017 ) 

 

 

Back to top