Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / Patiëntenzorg / Zorgondersteuning / Zorgondersteuning Astma/COPD

Zorgondersteuning Astma/COPD

Deze rapportage ondersteunt apothekers bij het gestructureerd screenen van de zorg voor patiënten met astma/COPD aan de hand van aandachtspunten in hun farmacotherapeutische behandeling. Desgewenst kunt u door uw apotheek geleverde zorg vastleggen in deze rapportage.
Kernpunten
OnderwerpFTO Astma en COPD
Abonnement nodig

ja

Benodigde gegevenshistorie
(voor nieuwe apotheken)
24 maandenGeschikt voor groep/cluster

nee

 

Bekijk de rapportage Zorgondersteuning Astma/COPD
Nu abonneren

___________________________________________________________________________________________

Toelichting

  Deze rapportage is een hulpmiddel voor het opsporen van astma/COPD-patiënten met actuele aandachtspunten van suboptimaal geneesmiddelgebruik. U kunt patiënten selecteren met onder-of overgebruik van astma/COPD-middelen, suboptimale therapieën, aandachtspunten bij inhalatie, en therapietrouw van langwerkende astammiddelen.

  Alle selecties zijn ook te maken voor een bepaalde zorgverzekeraar, huisarts of populatie van een bepaalde leeftijd.

  In het FPZ-rapport is in één oogopslag te zien hoeveel patiënten in uw apotheek per aandachtspunt gesignaleerd zijn in de afgelopen maand respectievelijk de maanden daarvoor.

  De rapportage geeft de cijfers weer over de meest actuele meetperiode. U kunt met behulp van een drop down-menu zelf een andere periode kiezen.

  Er zijn geen cijfers op cluster/groepsniveau, noch landelijke referentiecijfers in deze rapportage beschikbaar.

   

  Bij zorgondersteuning kan onderscheid gemaakt worden in de volgende 3 processtappen:

  1. Selecteren: in de rapportage kunnen de patiënten geselecteerd worden die in aanmerking komen voor aandacht. Hierbij kunt u inzoomen op specifieke aandachtspunten;
  2. Registreren: bij geselecteerde patiënten kunnen gegevens vastgelegd worden van de kritische processtappen van de zorgondersteuning. De verleende zorg wordt geregistreerd, zoals onder meer de probleemstelling evenals het verbetervoorstel van de apotheker, de reactie van zowel arts als patiënt en de uitvoering van het voorstel;
  3. Evalueren: terugkoppeling van de resultaten van de zorgondersteuning: hoeveel zorg is er geleverd aan hoeveel patiënten en wat is het effect op de aandachtspunten.
   

   

  Back to top