Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Over de rapportages / Groepen en Clusters

Groepen en clusters

SFK-deelnemers die op regelmatige basis hun gegevens aanleveren, kunnen inzage in de eigen apotheekdata krijgen maar ook onderling apotheekgegevens uitwisselen of combineren met andere apothekers. Deze mogelijkheid is beschikbaar in SFK Select en het merendeel van de webrapportages.

Gegevens delen in samenwerkingsverband

Maakt u deel uit van een maatschap of wilt u gegevens uitwisselen met collega-apothekers voor uw FTO? Behalve inzage in de eigen apotheekdata biedt SFK ook de mogelijkheid om uw gegevens te delen in groepsverband. Lees meer over de aandachtspunten bij het werken met groepsgegevens.

Groep of cluster

Met betrekking tot samenwerking onderscheidt de SFK clusters en groepen.

Cluster
Bij een cluster maken samenwerkende apotheken gebruik van één patiëntenbestand, waarbij patiënten in alle betrokken apotheken hetzelfde unieke patiëntnummer hebben. Bijvoorbeeld in een maatschap. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om uw patiënten in hun geneesmiddelengebruik te volgen over de apotheken van het cluster . Een cluster kan dus ook gegevens op patiëntniveau delen en patiëntenlijsten op clusterniveau bekijken.

Groep
In een groep voert elke deelnemende apotheek een eigen patiëntenadministratie en hebben patiënten in iedere afzondelijke apotheek een eigen patiëntnummer. één patient kan dus in de ene apotheek het nummer 100 hebben en in de andere apotheek het nummer 200. Ook kan de patient nummer 100 van de ene apotheek een andere zijn dan de patinënt nummer 100 in de andere apotheek.


Lees meer over de aandachtspunten bij het werken met groepsgegevens

Samenwerkingsovereenkomsten

Er zijn afzonderlijke samenwerkingsovereenkomsten voor groepen en voor clustersDe SFK heeft een standaardovereenkomst opgesteld waarin u de gewenste optie tot het delen van informatie met uw collegae kan vastleggen. Hierin dienen alle apothekers elkaar individueel te machtigen. Met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst krijgt uw groep of cluster in één keer toegang tot zowel SFK Select als alle rapportages die zich hiervoor lenen en binnen de door uzelf gekozen kaders vallen. Ook kunt u hierin aangeven of u alleen totaalcijfers van uw groep wilt delen of ook inzage wilt in elkaars individuele gegevens.

  • Download de juiste samenwerkingsovereekomst voor uw groep of cluster

 Gebruik hiervoor de Keuzehulp samenwerkingsovereenkomst. 

  • Nieuwe apotheek toevoegen aan uw bestaande groep of cluster.

Als u uw bestaande groep of cluster wilt uitbreiden met een nieuwe apotheek, dan vullen de beheerder van de groep en de nieuwe apotheek het formulier Uitbreiding Groep of Cluster in.
Met de ondertekening van dit formulier geeft de nieuwe deelnemer ook aan dat hij kennis heeft genomen van alle bijbehorende voorwaarden. Die kunt u hier nalezen.

  • Welke rapportages kunt u gebruiken voor groepen en clusters?

 Overzicht van SFK produkten die beschikbaar zijn voor clusters en groepen.

Kosten

Er gelden abonnementskosten per apotheek die deelneemt. Het maakt hierbij niet uit of u gegevens uitwisselt in een groep of een cluster. De kosten worden per kalenderjaar in rekening gebracht.

Om een samenwerkingsovereenkomst goed tot uitvoering te brengen zijn er aantal randvoorwaarden van kracht. Leest u deze goed door.

Meer informatie

Voor het aanvragen van een groepsovereenkomst of voor andere bijkomende informatie kunt u contact opnemen met de helpdesk van de SFK.

 

 

Back to top