Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

SFK Select

De SFK beschikt over de meest omvangrijke verzameling geneesmiddelengebruikcijfers van Nederland. Met behulp van SFK Select kunnen apothekers online hun eigen apotheekcijfers opvragen en vergelijken met regionale en landelijke kengetallen.

Wat is SFK Select?

SFK Select is een programma waarmee documenten en rapporten gemaakt kunnen worden. Deze kunt u gebruiken voor de continue monitoring in de apotheek. Het programma is bedoeld om de SFK deelnemers te steunen bij het maken van management en prescriptie analyses van de apotheek.

SFK Select is opgesplitst in twee onderdelen:

  • Standaard Select Rapporten: voorgeprogrammeerde rapporten, waarbij de resultaten kunnen variëren afhankelijk van een aantal selecties
  • Nieuwe rapporten die de apotheker zelf aanmaakt en helemaal naar wens ontwerpt met zeer uitgebreide selectiemogelijkheden.

De apotheekcijfers in de documenten en rapporten zijn steeds actueel en worden als tabel of grafiek in beeld gebracht. Het is mogelijk om de resultaten te exporteren naar vertrouwde programmatuur zoals MS Excel en PDF. U kunt inzoomen op meer gedetailleerde gegevens, uitzoomen naar globalere gegevens en aanvullende eisen toevoegen of weghalen. Iedere SFK deelnemer kan met de persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord toegang krijgen tot de documenten en rapporten.

Snel antwoord op uw vragen

Met SFK Select kunt u uw apotheekcijfers met een druk op de knop opvragen. Wilt u weten waarom u het op sommige punten beter of minder goed doet, of welk effect een overheidsmaatregel heeft voor uw apotheek? Met SFK Select kunt u snel een overzicht genereren en adequaat reageren. Het programma geeft inzicht in management-, inkoop- en therapeutische cijfers. Het is mogelijk om de gegevens te analyseren op verschillende niveaus: per zorgverzekeraar, per huisarts, en zelfs per patiënt en per artikel. Daarbij kunt u de cijfers van uw eigen apotheek vergelijken met landelijke gemiddelden.

Gegevens delen in samenwerkingsverband

Maakt u deel uit van een maatschap, werkt u regionaal samen met apothekers en artsen op het gebied van het FTO of wisselt u om een andere reden gegevens van uw apotheek uit met andere apothekers? Behalve inzage in de eigen apotheekdata is er ook de mogelijkheid om deze door middel van een machtiging te delen met collegae.
Lees meer over de aandachtspunten bij het werken met groepsgegevens.

NB: Het is niet geoorloofd om regionale of landelijke gegevens uit SFK Select openbaar te maken, te publiceren of anderszins te verstrekken aan derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.