Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Groepen

SFK-deelnemers die op regelmatige basis hun gegevens aanleveren, kunnen inzage in de eigen apotheekdata krijgen maar ook onderling apotheekgegevens uitwisselen of combineren met andere apothekers. Deze mogelijkheid is beschikbaar in SFK Select en het merendeel van de webrapportages.

Zo kan apotheker A toegang krijgen tot de gegevens van apotheker B, of kunnen apothekers A en B hun gegevens totaliseren. Hierbij gelden geen beperkingen voor het aantal apothekers dat deel uitmaakt van groep of cluster.

Groep of cluster

Met betrekking tot samenwerking onderscheidt de SFK clusters en groepen. Bij een cluster maken samenwerkende apotheken gebruik van één patiëntenbestand, waarbij patiënten in alle betrokken apotheken hetzelfde patiëntnummer hebben. Bij een groep is dat niet het geval. In het geval van een cluster worden patiënten in hun geneesmiddelengebruik gevolgd over de apotheken van het cluster, aan de hand van hetzelfde unieke patiëntnummer. Een cluster kan dan ook gegevens op patiëntniveau delen en patiëntenlijsten op clusterniveau bekijken. Bij een groep kan dit niet. Er zijn afzonderlijke samenwerkingsovereenkomsten voor groepen en voor clusters.
Lees meer over de aandachtspunten bij het werken met groepsgegevens

Samenwerkingsovereenkomst

De SFK heeft een standaardovereenkomst opgesteld waarin u de gewenste optie tot het delen van informatie met uw collegae kan vastleggen. Hierin dienen alle apothekers elkaar individueel te machtigen. Met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst krijgt uw groep of cluster in één keer toegang tot zowel SFK Select als alle webrapportages die zich hiervoor lenen en binnen de door uzelf gekozen kaders vallen. Ook kunt u hierin aangeven of u alleen totaalcijfers van uw groep wilt delen of ook inzage wilt in elkaars individuele gegevens.

  • Hoe weet ik welke samenwerkingsovereekomst op mijn groep of cluster van toepassing is?

De juiste overeenkomst kunt u zelf bepalen met de Keuzehulp samenwerkingsovereenkomst.

  • Nieuwe apotheek toevoegen aan uw bestaande groep of cluster.

Als u uw bestaande groep of cluster wilt uitbreiden met een nieuwe apotheek, dan vullen de beheerder van de groep en de nieuwe apotheek het formulier Uitbreiding Groep of Cluster in.
Met de ondertekening van dit formulier geeft de nieuwe deelnemer ook aan dat hij kennis heeft genomen van alle bijbehorende voorwaarden. Die kunt u hier nalezen.

  • Welke rapportages kunt u gebruiken voor groepen en clusters?

Overzicht van SFK produkten die beschikbaar zijn voor clusters en groepen.

Kosten

Er gelden abonnementskosten per apotheek die deelneemt. Het maakt hierbij niet uit of u gegevens uitwisselt in een groep of een cluster. De kosten worden per kalenderjaar in rekening gebracht.

Om een samenwerkingsovereenkomst goed tot uitvoering te brengen zijn er aantal randvoorwaarden van kracht. Leest u deze goed door.

Meer informatie

Voor het aanvragen van een groepsovereenkomst of voor andere bijkomende informatie kunt u contact opnemen met de helpdesk van de SFK.