Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Prijzen en abonnementen 2017

Onderstaande prijzen zijn per apotheek, per kalenderjaar, tenzij anders vermeld, en exclusief BTW.
Combi-AbonnementToelichtingKNMP-ledenniet-KNMP-leden
Combi-abonnement1

- SFK Select
- alle praktijkondersteunende programma's
- KISS-Matrix en Synchronisatiegraad
- Cardiovasculair Risicomanagement
- Benchmark Voorschrijven.

€ 332,-€ 415,-
SFK SelectToelichtingKNMP-ledenniet-KNMP-leden
BasisabonnementToegang tot SFK Select€ 220,-€ 275,-
Deelname aan groep of cluster,
(per apotheek en per groep/cluster)
Delen van gegevens met andere apotheken€ 94,-€ 94,-
FTO-overzichtenOp verzoek aanmaken in SFK Select, per rapportgratisgratis
Cursus1 werkdag€ 260,-€ 260,-
RapportagesToelichtingKNMP-ledenniet-KNMP-leden
Patiëntenzorg en indicatorenPraktijkondersteunende Programma's, alle thema’s,
prijs per programma1
€ 127,-€ 159,-
Benchmark Voorschrijven1€ 127,-€ 159,-
Cardiovasculair risicomanagement1€ 127,-€ 159,-
KISS-matrix & synchronisatiegraad1€ 127,-€ 159,-
Uitgifte gemist€ 94,-€ 118,-
PraktijkvoeringBrutowinstrekenmodelgratisgratis
Mijn contractengratisgratis
Jaaroverzichtgratisgratis
Poliklinische metinggratisgratis
SFK Trendgratisgratis
Terugrapportagegratisgratis
Doelmatigheidsanalyses€ 75,-€ 75,-
Doelmatigheidsmodule medische hulpmiddelen€ 70,-€ 88,-
Zuid-Nederland rapportage, per kwartaal€ 31,-€ 31,-
ZorgondersteuningZorgondersteuning Astma/COPD€ 216,-€ 271,-
Zorgondersteuning Diabetes/CVRM€ 216,-€ 271,-
Jaarlijkse publicatie    Toelichting
Data en Feitenvoor alle in Nederland werkzame openbaar apothekersgratis
los exemplaar, incl. verzendkosten€ 26,-
Facts and Figuresnaar buitenland, incl. verzendkosten€ 31,-
ZIEKENHUIZENToelichting
Kengetallen Extramurale Receptuurper kwartaalrapportage2
voor ziekenhuisdirectie≤ 1.000 receptregels€ 117,-
1.001 - 5.000 receptregels€ 290,-
5.001 - 12.500 receptregels€ 464,-
12.501 - 25.000 receptregels€ 700,-
25.001 - 100.000 receptregels€ 932,-
> 100.000 receptregels€ 1.164,-
1 Wanneer u losse producten afneemt die tot het Combi-abonnement behoren, waarbij de prijs van deze producten tezamen hoger ligt dan de prijs van het Combi-abonnement, dan worden de losse abonnementen automatisch omgezet in een Combi-abonnement.   >>> meer info
2
de prijs is per kwartaal afhankelijk van het aantal door de SFK geregistreerde receptregels per ziekenhuislocatie

Met 'KNMP-lid' wordt bedoeld: apothekers die zakelijke contributie betalen aan de KNMP.

Alle abonnementsprijzen gelden voor een heel kalenderjaar en lopen stilzwijgend door. Tenzij anders vermeld, is opzegging van abonnementen op ieder moment mogelijk - doch uiterlijk vóór 30 november van het betreffende kalenderjaar - door middel van een schriftelijke kennisgeving (per post of per fax) door de beherend apotheker aan de SFK. Bij opzegging voor het eind van het jaar vindt geen restitutie van abonnementsgeld over het lopende jaar plaats.