Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Over de Stichting Farmaceutische Kengetallen

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verzamelt en analyseert gegevens over het geneesmiddelengebruik in Nederland. De SFK beschikt over de meest omvangrijke, meest gedetailleerde gegevensverzameling op dit gebied in Nederland. De gegevensverzameling komt tot stand met behulp van meer dan 98% van de openbare apotheken in Nederland en omvat de gebruikscijfers van 16 miljoen personen.

Publicaties

Periodiek publiceert de SFK de belangrijkste kengetallen en actualiteiten in de jaaruitgave "Data en Feiten" en "Farmacie in cijfers", een vaste rubriek in het Pharmaceutisch Weekblad.

Cijfers

Naast de beroepsvereniging van apothekers, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) maakt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) veelvuldig gebruik van de geneesmiddelengebruikscijfers.

 

 

 

 

 

Back to top