Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Over de SFK / Privacyverklaring SFK

Privacyverklaring SFK

1 juli 2018

Om bezoekers goed te kunnen helpen, legt SFK bepaalde gegevens vast. Deze worden alleen gebruikt voor specifieke doeleinden en de bijbehorende administratie. De gegevens worden beveiligd tegen inbreuk door derden.

SFK verwerkt de persoonsgegevens die u ons verschaft ten behoeve van het aanmaken van een account. Ook verwerkt SFK de gegevens die u invult ten behoeve van de formulieren op onze website. Tot slot verwerkt SFK uw IP-adres ten behoeve van bezoekersstatistieken.  

ICT-leveranciers onderhouden en beheren de informatievoorziening van SFK. Er worden beveiligingsmaatregelen toegepast volgens de NEN 7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg. Wanneer het ondanks deze maatregelen mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot persoonsgegevens, dan meldt SFK dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

SFK bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het verlenen van haar diensten of zolang als de wet dat verplicht. Na deze termijn worden de persoonsgegevens verwijderd. 

Uw rechten 

Als SFK uw gegevens met uw toestemming heeft verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken.

U heeft recht op inzage in uw gegevens. U kunt hierover contact opnemen met de Data Protection Officer van SFK. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, dan heeft u het recht om deze door SFK te laten corrigeren of te laten verwijderen. 

Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek. Bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen.

Klachten

Heeft u klachten of complimenten over de wijze waarop SFK uw gegevens behandelt? Neem dan contact op met de Data Protection Officer van SFK. Mocht u er met de Data Protection Officer niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Data Protection Officer

Dhr. F. Moss via dpo@knmp.nl

 

 

Back to top