Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2002 / Caribische receptregelvergoeding

Caribische receptregelvergoeding

22 maart 2002, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 137 Nr 12

De apotheken op Curaçao, de zogeheten “botica’s”, beleven spannende tijden. Sinds november 2000 is de overheid de geneesmiddelendeclaraties steeds later gaan betalen.

In sommige gevallen is de betalingsachterstand opgelopen tot 8 maanden. Apotheken zagen zich hierdoor bedreigd in hun voortbestaan. Na een langdurige impasse lijkt er inmiddels enige beweging te komen in de onderhandelingen tussen apothekers en overheid. Partijen praten niet alleen over de betalingsachterstand, maar ook over een nieuw vergoedingssysteem. In navolging van de Nederlandse situatie wordt op Curaçao overwogen de vaste receptregelvergoeding te introduceren.

Prijsonafhankelijke apotheekvergoeding

Op dit moment werken de apotheken op Curaçao volgens het margesysteem. Hoe hoger de prijs van een (genees)middel, des te meer de apotheek eraan verdient. Gemiddeld verdienen de apotheken 10,26 (Antilliaanse) guldens per transactie. Bij een gemiddelde verkoopprijs van 36,90 gulden komt dit overeen met een apotheekmarge van 27,8%.

Het systeem van vaste receptregelvergoeding impliceert dat de apotheek een vast bedrag per afgeleverd geneesmiddel verdient ongeacht de prijs van het geneesmiddel. De apotheker heeft geen financieel belang bij het afleveren van duurdere geneesmiddelen en neemt derhalve een meer onafhankelijke positie in bij de keuze van het middel. Verzekeraars en overheid kunnen daardoor betere afspraken maken met apothekers om vanuit hun professionele deskundigheid de kosten van het geneesmiddelengebruik te helpen beheersen.

Goede gegevens

De introductie van een nieuw vergoedingssysteem leidt onvermijdelijk tot inkomstenverschuivingen bij apotheken en tot kostenverschuivingen bij verzekeraars. Voor de apotheken dreigde hierbij als extra complicatie dat de overheid zich bij de invulling van het systeem leek te willen baseren op de gegevens van de Sociale VerzekeringsBank (SVB), één van de negen verzekeringsvormen op Curaçao. Het geneesmiddelengebruik van SVB-verzekerden is niet representatief voor de totale Curaçaose bevolking. Bij de SVB zijn nauwelijks ouderen aangesloten. De Vereniging van Apotheekeigenaren (VAE) vreesde een forse daling van de apotheekinkomsten. Teneinde het vergoedingssysteem te kunnen baseren op correcte en complete gegevens verzocht de VAE de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) onafhankelijk onderzoek te verrichten naar de gevolgen van een eventuele wijziging van het vergoedingssysteem op Curaçao. In korte tijd kreeg de SFK de beschikking over de gedetailleerde gegevensbestanden van 17 van de 27 aangesloten apotheken.

Desastreuze gevolgen

De onderzoekscijfers van de SFK bevestigden de bange vermoedens van de apotheekeigenaren. Als de receptregelvergoeding wordt gebaseerd op de consumptiecijfers van SVB-verzekerden, dan leidt dit tot een terugval van de totale apotheekinkomsten van 32%. Een enkele apotheek zou de inkomsten zelfs zien halveren. Een dergelijke teruggang zal desastreuze gevolgen hebben voor de geneesmiddelenvoorziening op Curaçao.

De introductie van de receptregelvergoeding die gebaseerd is op de totale consumptiecijfers heeft voor verschillende apotheken (en verzekeraars) op zich al flinke gevolgen. De SFK adviseert daarom bij de introductie van de receptregelvergoeding een overgangsregeling te hanteren. Analyses van de SFK wijzen uit dat een gestaffelde receptregelvergoeding (eventueel in combinatie met een vereveningsfonds) de overgang voor alle partijen gemakkelijker maakt.

Figuur 1: geneesmiddelenuitgaven op Curaçao naar verzekeringsvorm

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top