Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2002 / Top-10 van 2001

Top-10 van 2001

29 maart 2002, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 137 Nr 13

De openbare apotheken hebben in 2001 voor € 3,4 miljard aan geneesmiddelen verstrekt. Dit betreft uitsluitend de geneesmiddelen die opgenomen zijn in het wettelijk verzekerde geneesmiddelenpakket. In vergelijking met het jaar 2000 zijn de geneesmiddelenuitgaven het afgelopen jaar met € 321 miljoen gestegen: een toename van 10,4%. Van de totale geneesmiddelenuitgaven is € 734 miljoen (22%) toe te schrijven aan de tien geneesmiddelen met de grootste geneesmiddelenomzet in ons land. Bij deze geneesmiddelen is sprake van een bovengemiddelde uitgavengroei van 13%.

Met stip op 6

De belangrijkste nieuwkomer binnen de top-10 is het merkgeneesmiddel Seretide®. Dit is een combinatie van de luchtwegverwijder salmeterol en het lokaal werkende corticosteroïd fluticason die gebruikt wordt bij Astma/COPD. Binnen de top-10 van 2001 neemt het middel direct al de zesde positie in. Het gebruik van Seretide® neemt gestaag toe. Sinds de introductie in het tweede kwartaal van 1999 stijgt de omzet van dit middel ieder kwartaal met gemiddeld € 1 miljoen. In 2001 is er € 42 miljoen aan besteed; €18 miljoen meer dan het jaar ervoor. De omzettoename bij het combinatiepreparaat salmeterol/fluticason gaat deels ten koste van een omzetdaling bij salmeterol (- € 2 miljoen). Fluticason laat in 2001 nog wel een omzetgroei zien (+ € 2 miljoen). Alle betreffende middelen worden geproduceerd door geneesmiddelenproducent GlaxoSmithKline.

Binnen de top-10 laten ook de cholesterolverlagers pravastatine (+39%) en atorvastatine (+29%) een hoge uitgavenstijging zien. In beide gevallen wordt de stijging verklaard door een evenredige toename in het gebruik van de betreffende middelen.

Binnenkort uit patent

Het omzetaandeel van generieke geneesmiddelen binnen de top-10 van 2001 is beperkt tot 11%. Dit betreft enalapril/enalaprilaat, ranitidine en het recent beschikbaar gekomen paroxetine. In november 2002 zal het octrooi op koploper omeprazol (merknaam Losec®) aflopen. Her en der in het land ontwikkelen zorgverzekeraars initiatieven om deze maagzuurremmer tegen die tijd tegen een aanmerkelijk lagere prijs in te kunnen kopen. Met de introductie van de variant Losec MUPS® probeert producent AstraZeneca een dreigend omzetverlies in te perken. Doordat de oorspronkelijke variant nauwelijks meer verkrijgbaar is, is inmiddels 99% van de omeprazolgebruikers aan de MUPS. Het terug overzetten van deze gebruikers op het oorspronkelijke middel zal daardoor extra aandacht van arts en apotheker vragen. Ook het octrooi op de nummer 2, cholesterolverlager simvastatine (merknaam Zocor®) eindigt binnen afzienbare tijd.

Weinig veranderingen aan de top

Bovenin de top-10 zijn er geen verschuivingen. Met een gematigde groei van 6% blijft omeprazol het geneesmiddel waaraan in Nederland het meeste geld wordt besteed. Binnen de top-5 laat alleen enalapril/enalaprilaat (bij hoge bloeddruk) een omzetdaling (-6%) zien.

Tabel 1: Top-10 geneesmiddelenuitgaven (exclusief BTW) via de openbare apotheek in 2001

*Merknaamwordt toegepast bijVerstrekkingenUitgaven (in €)
1. (1) omeprazolLosec®overtollig maagzuur2.030.000225 miljoen
2. (2) simvastatineZocor®te hoog cholesterol1.330.000108 miljoen
3. (3) atorvastatineLipitor®te hoog cholesterol800.00088 miljoen
4. (4) paroxetineSeroxat®depressie1.710.00073 miljoen
5. (5) enalapril/enalaprilaatRenitec®hoge bloeddruk1.030.00046 miljoen
6. (-) salmeterol met fluticasonSeretide®aandoening luchtwegen400.00042 miljoen
7. (-) pravastatineSelektine®te hoog cholesterol460.00040 miljoen
8. (9) amlodipineNorvasc®hoge bloeddruk710.00039 miljoen
9. (7) insuline humaan-diabetes430.00037 miljoen
10. (-) fluticasonFlixotide®aandoening luchtwegen840.00036 miljoen
Totaal  9.740.000734 miljoen
* tussen haakjes is de positie in de top-10 van 2000 vermeld

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top