Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2002 / Blijvend tekort aan assistenten

Blijvend tekort aan assistenten

19 april 2002, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 137 Nr 16

Openbare apotheken blijven kampen met een tekort aan apothekersassistenten. Ondanks een lichte toename van het aantal werkzame apothekersassistenten heeft 35% van de openbare apotheken een vacature voor een apothekersassistent. Eén op de vijf vacatures staat al een jaar of langer open. Op dit moment duurt het gemiddeld bijna een half jaar voordat een apotheek een vacature voor een apothekersassistent vervuld heeft.

Niet alle apotheken hebben moeite om voldoende apotheekmedewerkers aan zich te binden. Uit herhaald onderzoek van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) blijkt dat 45% van de apotheken de afgelopen twee jaar geen noemenswaardige problemen heeft gehad rond de assistentenbezetting.

Meer assistenten, korter werken

Volgens het Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA) waren er op 1 januari 2002 13.023 personen (figuur 1) werkzaam als apothekersassistent in een openbare apotheek. Ten opzichte van het voorgaande jaar betreft dit een stijging van 423 personen (+ 3,4%). De stijging wordt teniet gedaan, doordat steeds meer apothekersassistenten er de voorkeur aangeven om parttime te werken. Samen met de structurele stijging van het geneesmiddelengebruik is dit één van de belangrijkste verklaringen voor het tekort aan assistenten. Een fulltime apothekersassistent werkt 36 uur per week. De gemiddelde werkweek onder apothekersassistenten komt thans echter uit op 26,3 uur per week. Omgerekend naar fulltime eenheden werken er gemiddeld 5,78 apothekersassistenten per apotheek. In vergelijking met een jaar geleden is dit een daling van 2%. Apothekersassistent is een typisch vrouwenberoep. Nederland telt slechts 118 mannelijke apothekersassistenten.

Arbeidsmarktmonitor

Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en daardoor beter beleid te kunnen voeren om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen heeft de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) het afgelopen jaar een arbeidsmarktmonitor opgestart. Als onderdeel van deze arbeidsmarktmonitor heeft de SFK eind 2001 een enquête uitgevoerd onder apotheken. De enquête is opgesteld in samenwerking met het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Deze enquête geeft onder meer inzicht in het aantal openstaande vacatures bij openbare apotheken. Van de ruim 1.600 openbare apotheken in ons land hebben 550 apotheken hun medewerking verleend aan de arbeidsmarktenquête. Eerder voerde de SFK een dergelijk onderzoek in augustus 2000 uit.

Ook tekort aan apothekers

Bij apotheken die aan beide onderzoeken hebben deelgenomen blijkt het aantal vacatures voor apothekersassistenten met 11% te zijn gedaald. Bij deze vergelijking past de kanttekening dat in 2000 het onderzoek gedurende de zomermaanden plaatsvond, terwijl in 2001 de enquête in het najaar is afgenomen. Seizoensinvloeden hebben dus hun weerslag op de vergelijkbaarheid van de resultaten.

Bij het huidige onderzoek blijkt 35% van de openbare apotheken op zoek te zijn naar één of meer apothekersassistenten. Apotheken met een tekort aan apothekersassistenten hebben gemiddeld 1,3 vacatures openstaan. Naast een tekort aan apothekersassistenten, blijkt er ook nog grote vraag naar tweede apothekers te bestaan. Eén op de tien apotheken is op zoek naar een tweede apotheker. Er kan overigens geen duidelijke relatie worden gelegd tussen een eventueel tekort aan apothekersassistenten of een eventueel tekort aan tweede apothekers.

Figuur 1: het aantal assistenten dat werkzaam is in een openbare apotheek

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top