Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2002 / Geneesmiddelenuitgaven Europees gezien niet hoog

Geneesmiddelenuitgaven Europees gezien niet hoog

10 mei 2002, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 137 Nr 19

De geneesmiddelenuitgaven zijn in Nederland per hoofd van de bevolking lager dan in de meeste Europese landen. Dit blijkt uit recent onderzoek van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. In 2000 besteedde de Nederlander gemiddeld € 231 aan geneesmiddelen in de openbare apotheek of bij de apotheekhoudende huisarts. De (zelfzorg)geneesmiddelen die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar zijn in dit bedrag begrepen.

Deze uitkomst ligt 25 tot 40% onder het uitgavenpatroon in naburige landen als Duitsland (€ 304), België (€ 311) en Frankrijk (€ 381, opgave 1999). In Groot-Brittannië werd in 2000 € 206 per persoon aan geneesmiddelen besteed. Dit bedrag betreft echter uitsluitend die geneesmiddelen die vergoed worden door de National Health Service en niet de geneesmiddelen die de Britten voor eigen rekening aanschaffen. Van Portugal, Zweden en Spanje zijn alleen cijfers uit 1999 beschikbaar. Uitgaande van een structurele toename van de geneesmiddelenuitgaven van 10 tot 11% per jaar, kan berekend worden dat in Portugal en Zweden de uitgaven voor het jaar 2000 naar verwachting boven het Nederlandse niveau uitkomen.

Vergrijzingsgraad

De verschillen in de geneesmiddelenuitgaven zijn voor een beperkt deel terug te voeren op de mate van vergrijzing van de bevolking in de diverse landen. In Nederland was in 2000 13,6% van de bevolking 65 jaar of ouder. In landen als Frankrijk en Duitsland was dit 16%. Dit laatste komt overeen met het gemiddelde voor de Europese Unie.

Aandeel binnen de gezondheidszorg

Als men de (extramurale) uitgaven aan farmaceutische hulp relateert aan de totale kosten van de gezondheidszorg, neemt Nederland ook een bescheiden positie in te midden van de West-Europese landen. In 2000 had 9,7% van de totale kosten van de gezondheidszorg in Nederland betrekking op uitgaven aan farmaceutische hulp. Nederland vormt samen met Duitsland en Groot-Brittannië de Europese staartgroep. In zijn algemeenheid kan geconcludeerd worden dat het aandeel van de uitgaven farmaceutische hulp groter is naar mate het land zuidelijker ligt.

Figuur 1: geneesmiddelenuitgaven via apotheekhoudenden per hoofd van de bevolking, 2000

* opgave 1999
** alleen collectieve uitgaven

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top