Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2002 / Vijzel aan de wilgen

Vijzel aan de wilgen

17 mei 2002, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 137 Nr 20

Het afgelopen jaar heeft een groot aantal apothekers besloten om niet langer het beroep van openbaar apotheker uit te oefenen. 85 openbare apothekers (3,3% van de totale populatie) zetten een punt achter hun actieve loopbaan. Deze hoge uitstroom maakt dat er een blijvend tekort aan apothekers is.

Uit onderzoek dat de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) heeft verricht in opdracht van de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken blijkt dat één op de tien openbare apotheken een vacature voor een apotheker heeft openstaan. Op de langere termijn zal het tekort aan apothekers verder toenemen. Het aantal aanmeldingen voor de studie farmacie bereikte het afgelopen jaar een nieuw dieptepunt. In zes jaar tijd is de belangstelling voor de studie farmacie gehalveerd.

In- en uitstroom

Aan het begin van dit jaar waren er 2.636 apothekers werkzaam in een openbare apotheek. Dit komt overeen met 1,62 apothekers per apotheek. In 2001 legden 155 personen het apothekerexamen met goed gevolg af. Hoewel dit historisch gezien zeker geen gering aantal is, zijn dit er beduidend minder dan in het jaar 2000. Toen studeerden er nog 192 apothekers af. Van de afstuderenden kiest ongeveer 70% voor een functie binnen de openbare farmacie. Per saldo is de toename van het aantal werkzame apothekers in de openbare farmacie het afgelopen jaar uitgekomen op slechts 25 apothekers, doordat veel apothekers de openbare apotheek voor gezien hielden. Aangezien er het afgelopen jaar 27 apotheken bij zijn gekomen, daalde het aantal apothekers per apotheek licht.

‘Vrij zijn’

Onder de apothekers die de openbare farmacie vaarwel hebben gezegd zijn veel apothekers die hun apotheek verkocht hebben aan een apotheekketen van een farmaceutische groothandel. Door het tekort aan apothekers heeft menige apotheekketen grote moeite om apothekers te vinden die hun recent verworven apotheken willen beheren. Uit een enquête die de SFK heeft uitgevoerd onder leden van de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) blijkt dat 60% de onafhankelijkheid binnen een eigen apotheek prefereert boven een loondienstverband bij een apotheekketen van een farmaceutische groothandel.

Studie minder in trek

De belangstelling voor de studie farmacie loopt de laatste jaren gestaag terug. In 2001 meldden zich slechts 182 eerstejaarsstudenten aan. In 1995 waren dit er nog ruim twee keer zo veel (figuur 1). De daling van de afgelopen jaren heeft vooral te maken met het verruimen van de numerus fixus voor de studie geneeskunde in verband met het oplopende tekort aan huisartsen. Veel scholieren die in het verleden werden uitgeloot voor de studie geneeskunde kozen als alternatief voor de studie farmacie. Omdat er nu meer personen worden ingeloot voor de studie geneeskunde, blijven er minder aanmeldingen voor de studie farmacie over. Zo lijkt het erop dat het ene gat met het andere gat wordt gevuld.

Figuur 1: aantal eerstejaarsstudenten farmacie

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top