Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2002 / Apothekers tevreden, maar 't kan beter

Apothekers tevreden, maar 't kan beter

18 januari 2002, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 137 Nr 3

In samenwerking met de Vereniging van Jonge Apothekers heeft de Stichting Farmaceutische Kengetallen de afgelopen maanden een onderzoek uitgevoerd naar de arbeidsomstandigheden van apothekers in loondienst. Het onderzoek wijst onder meer uit dat bijna alle jonge apothekers in loondienst het belangrijk vinden dat er op centraal niveau afspraken worden gemaakt over hun salarisrichtlijnen.

Tevens blijkt er een brede behoefte te bestaan aan een goede regeling voor kinderopvang. Binnen het kader van dit onderzoek is eveneens geanalyseerd in welke mate apothekers in loondienst tevreden zijn met hun arbeidsvoorwaarden en welke factoren daarop van invloed zijn. De apotheker in loondienst blijkt over het algemeen tamelijk tevreden te zijn met zijn arbeidsvoorwaarden; gemiddeld waardeert hij deze met een kleine 7. Met aanvullende arbeidsvoorwaarden als een winstdelingsregeling of een auto van de zaak gaat de tevredenheidscore van de apotheker richting 8.

Bijna 60% wil eigen apotheek

Op basis van een zogeheten multiple classification analysis (MCA) waarbij rekening is gehouden met de onderlinge samenhang van de afzonderlijke (aanvullende) arbeidsvoorwaarden is bepaald welke bijdrage deze leveren aan de tevredenheid van de apotheker in loondienst. De resultaten van deze analyse staan vermeld in tabel 1. De factoren waarvan het effect statistisch significant is, zijn aangegeven met een asteriks. De uitkomsten in deze tabel hebben betrekking op de totale populatie van (jonge) apothekers in loondienst. De waardering van bepaalde arbeidsvoorwaarden blijkt sterk afhankelijk te zijn van de aspiraties van de apothekers in kwestie. Bijna zestig procent van de apothekers die hebben meegedaan aan het onderzoek koesteren de ambitie om – afhankelijk van de omstandigheden - ooit zelf een apotheek te exploiteren. Als de MCA herhaald wordt voor de categorie aspirant-eigenaren, dan blijken de arbeidsvoorwaarden ‘winstdeling’ (score: 8,23) en ‘mogelijkheid tot overname van of deelname in de apotheek’ (score: 7,39) een belangrijk en statistisch significant effect op de tevredenheid te hebben. Hierbij dient te worden aangetekend dat deze groep apothekers minder gelukkig is met de loondienstsituatie. Hun gemiddelde tevredenheidsscore blijft steken op 6,6.

Niet alleen geld telt

Apothekers blijken niet veel waardering te hebben voor de mogelijkheid van het kopen van artikelen tegen apotheekinkoopprijs. Op zichzelf zal deze faciliteit hen wel voordeel bieden, maar met een dergelijke voorziening onderscheidt de apotheker zich niet van de rest. 87% van de ondervraagde apothekers kan namelijk artikelen tegen inkoopprijs verkrijgen. Ditzelfde argument geldt voor de vergoeding van nascholing en cursussen.

Opvallend is verder dat de apothekers in loondienst zich niet alleen focussen op financiële geneugten. Vrije tijd wordt gezien als een belangrijk goed. Zo constateert de Stichting Farmaceutische Kengetallen dat de apothekers duidelijk gelukkiger zijn als ze overwerk gecompenseerd krijgen in vrije tijd, terwijl het uitbetalen van overwerk in geld niet bijzonder gewaardeerd wordt.

Tabel 1:  tevredenheidsbijdrage arbeidsvoorwaarden

 Tevredenheids-scoreBijdrage ten opzichte van
 gemiddelde tevredenheid
Winstdeling7,91+1,00
Auto van de zaak7,71+0,80*
Overwerk uitbetaald in vrije tijd7,36+0,45*
Salaris boven KNMP-richtlijn7,30+0,39*
Mogelijkheid overname of deelname apotheek7,17+0,26
Tegemoetkoming in de ziektekosten7,16+0,25*
Vergoeding nascholing/cursussen6,98+0,07
Artikelen tegen apotheekinkoopprijsr6,80-0,11*
Overwerk uitbetaald in geld6,80-0,11
   
Gemiddelde tevredenheid6,91 
* factoren met een statistisch significant effect

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top