Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2002 / Besparing op maagzuurremmer

Besparing op maagzuurremmer

16 augustus 2002, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 137 Nr 33

De introductie van een goedkopere, generieke variant van de maagzuurremmer omeprazol (Losec®) heeft de afgelopen maanden tot een belangrijke kostenbesparing geleid. Sinds maart van dit jaar bieden diverse generieke leveranciers omeprazol capsules aan tegen een prijs die gemiddeld 14% lager ligt dan de prijs van het Losec®.

Inmiddels leveren de apothekers in de helft van alle gevallen een generieke versie van omeprazol af (figuur 1). Omeprazol is het geneesmiddel dat in Nederland veruit de hoogste omzet heeft. Het afgelopen jaar bedroeg de omzet van deze maagzuurremmer via de openbare apotheken € 214 miljoen. Op jaarbasis levert de verschuiving naar omeprazol generiek nu al een besparing van € 15 miljoen op. Naar verwachting zal het generieke marktaandeel de komende maanden verder oplopen.

Doordat producent AstraZeneca de oorspronkelijke Losec® capsules uit de markt heeft genomen en vervangen heeft door de variant Losec® MUPS in tabletvorm, verdienen de apothekers geen stimulanspremie bij het afleveren van omeprazol generiek.

Buiten de introductie van omeprazol generiek hebben zich de afgelopen maanden nauwelijks prijsbewegingen voorgedaan.

Geneesmiddelenprijzen op slot

Op 1 januari 2000 is de claw back – de korting die apothekers verplicht zijn door te berekenen in de prijzen van receptgeneesmiddelen aan verzekeraars en patiënten – verhoogt van 3,5% tot 6,82%. De verhoging vloeide voort uit een akkoord tussen de toenmalige minister van Volksgezondheid en de KNMP, de beroepsorganisatie van apothekers. Sinds deze verhoging van de claw back hebben de producenten en importeurs van geneesmiddelen de prijzen van medicijnen niet of nauwelijks gewijzigd. Dit geldt zowel voor de merkgeneesmiddelen waarop een octrooi rust als voor de merkloze geneesmiddelen die gemaakt zijn naar het voorbeeld van een merkgeneesmiddel waarvan het patent is vrijgevallen (figuur 2). Ook het eerste halfjaar van 2002 zijn de opvallende prijswijzigingen op een paar vingers te tellen.

Sanofi verdrievoudigt prijs

Het Franse Sanofi-Synthélabo noteerde gedurende de eerste helft van 2002 de grootste prijsstijging. In mei vermenigvuldigde Sanofi-Synthélabo de prijs van het migrainemiddel Migrafin® met een factor 3. Op jaarbasis levert deze prijsaanpassing de producent ongeveer € 2 miljoen extra op. Producent Janssen-Cilag verhoogde de prijs van Durogesic®-pleisters (pleister met een sterke pijnstiller) met 15% in mei en met nog eens 7% in augustus. Op jaarbasis leidt dit tot € 2,5 miljoen aan macromeerkosten.

Zwarte lijst

De prijsverlaging van Zyprexa® tablet 5mg leidde in juni tot de nodige commotie. Geneesmiddelenproducent Eli Lilly verlaagde de prijs van dit geneesmiddel toen met 17%. Zyprexa® (olanzapine) is een antipsychoticum dat gebruikt wordt voor de behandeling van schizofrenie. Met deze prijsverlaging dook Eli Lilly onder het prijsniveau van concurrenten die het middel parallel importeren. Het wettelijke geneesmiddelenvergoedingssysteem bepaalde vervolgens dat voor parallel geïmporteerde Zyprexa® bijbetaald moest worden. Dit leidde tot veel onrust onder de patiënten die lijden aan schizofrenie. De belangenorganisatie Ypsilon meldde zelfs een zwarte lijst op internet te publiceren waarop apotheken vermeld zouden worden die de patiënten voor parallelgeïmporteerde Zyprexa® lieten bijbetalen. De zwarte lijst bleef overigens leeg. De parallelleveranciers hebben vrijwel direct hun prijzen verlaagd tot op of even onder het niveau van Eli Lilly. De prijsverlaging van Zyprexa® bespaart jaarlijks € 3 miljoen.

Figuur 1: verstrekkingen omeprazol naar inkoopkanaal in 2002

Figuur 2: prijsontwikkeling receptgeneesmiddelen sinds 1 januari 2000

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top