Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2002 / Opnieuw méér SFK-deelnemers

Opnieuw méér SFK-deelnemers

27 september 2002, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 137 Nr 39

Het aantal apotheken dat geneesmiddelengebruikcijfers beschikbaar stelt aan de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) is het afgelopen jaar opnieuw fors toegenomen. Het aantal aangesloten apotheken steeg van 1.275 tot 1.427 (figuur 1). Dit betekent dat de dekkingsgraad van het SFK-apothekenpanel nu 87% bedraagt. 218 van de 1.645 openbare apotheken in ons land leveren (nog) geen data aan de SFK. Deelname aan de SFK staat open voor alle openbare apotheken in Nederland en hieraan zijn geen kosten verbonden.

In samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers en in overleg met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen werkt de SFK momenteel aan een landelijk monitorsysteem voor intramurale geneesmiddelenverstrekkingen via ziekenhuisapotheken. Naar verwachting zullen voor het einde van dit jaar de eerste ziekenhuisapotheken gegevens aanleveren.

Big Dan is watching you

Wereldwijd is het monitorsysteem van de SFK met een dergelijk hoge participatie onder apothekers uniek te noemen. Alleen in Denemarken is er een systeem waarbij er een nog completer zicht bestaat op het geneesmiddelengebruik. De Deense apotheken zijn namelijk wettelijk verplicht om al deze gegevens tot op individueel niveau - op basis van een burgerlijk registratienummer - aan de overheid te verstrekken. Het SFK-systeem is gebaseerd op vrijwillige deelname. De SFK verzamelt bovendien alleen geanonimiseerde gegevens van patiënten.

Regionale spreiding

In steeds meer regio’s geldt dat vrijwel alle apotheken bij de SFK zijn aangesloten (figuur 2). Dit is niet alleen bevorderlijk voor de kwaliteit van de regionale statistieken, maar biedt ook perspectief op optimale informatie-uitwisseling ter ondersteuning van het (transmuraal) Farmaco Therapie Overleg (FTO) en regionale interventieprogramma’s. De deelname in de provincies Zuid-Holland en Limburg is het afgelopen jaar aanmerkelijk verbeterd, maar blijft nog wel enigszins achter bij het algemene beeld.

Breed draagvlak

Ongeveer 60% van de apotheken wordt beheerd door een apotheker die eveneens eigenaar van de betreffende apotheek is. In de overige apotheken heeft een apotheker in loondienst de dagelijkse leiding. De meeste loondienstapothekers zijn in dienst bij een apotheekketen, een andere apotheker of een gezondheidscentrum. Van de laatste groep is 83% aangesloten bij de SFK. Bij de apothekereigenaren ligt de participatiegraad hoger (90%).

Binnen het SFK-panel zijn mannelijke en vrouwelijke beherend apothekers - bijna één op de drie apotheken wordt door een vrouwelijke apotheker beheerd - evenredig vertegenwoordigd. Onder de apothekers onder de 35 jaar geniet de SFK het grootste draagvlak. In de leeftijdsgroep van 50 jaar en ouder is de belangstelling juist iets minder groot. Mogelijk heeft de oudere apotheker minder affiniteit met de prescriptieterugkoppelingsinformatie die de SFK per internet aanbiedt.

Figuur 1: ontwikkeling aantal apotheken dat bij de SFK is aangesloten

 

Tabel 1: SFK-deelnemers naar regio

Regio

SFK-deelnemers

Totaal aantal apotheken

Aandeel
Nijmegen4040100%
Zaanstreek Waterland2929100%
Zuidoost Brabant777899%
Groningen484998%
Flevoland323397%
Drenthe434596%
Twente616495%
Kennemerland424593%
Amsterdam737992%
Waardenland343792%
Zwolle454992%
Friesland444892%
West-Brabant647091%
Zeeland202291%
Nieuwe Waterweg-Noord192190%
Noordoost Brabant535990%
't Gooi323689%
Stedendriehoek414787%
Arnhem819387%
Utrecht11313087%
Midden-Holland172085%
Zuidhollandse Eilanden344085%
Noord-Limburg414984%
Amstelland en de Meerlanden192383%
Haaglanden718881%
Zuid-Limburg628276%
Delft Westland Oostland263574%
Zuid-Holland Noord435874%
Midden-Brabant344674%
Noord Holland Noord435874%
Rotterdam548167%

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top