Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2002 / Poliklinische registratie verbetert maar is nog niet op niveau

Poliklinische registratie verbetert maar is nog niet op niveau

25 januari 2002, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 137 Nr 4

Op 1 april 2000 heeft minister Borst de wettelijke eisen rond de registratie van door medische specialisten poliklinisch voorgeschreven geneesmiddelen aangescherpt. De Regeling Administratievoorschriften Farmaceutische Hulp verplicht ziekenhuizen er zorg voor te dragen dat op de recepten het specialisme van de voorschrijvende arts als ook het ziekenhuis zelf eenduidig staan aangegeven. De openbare apothekers worden geacht om bij aflevering van de poliklinisch voorgeschreven geneesmiddelen deze gegevens te administreren via het apotheekinformatiesysteem.

Met deze regeling wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bevorderen dat er in het veld meer inzicht bestaat in de financiële kosten die samenhangen met de geneesmiddelen die door medische specialisten aan thuisverblijvende patiënten worden voorgeschreven. Daarnaast wil VWS langs deze weg de zogeheten "U-bochtconstructies" tegengaan. Hierbij gaat het om het afwentelen van de kosten van geneesmiddelen die binnen het ziekenhuis worden toegediend en als zodanig eigenlijk onder het ziekenhuisbudget behoren te vallen.

Voortgang

In oktober melde de Stichting Farmaceutische Kengetallen dat de registratie in het eerste half jaar van 2001 sterk verbeterde. Deze lijn heeft zich in het laatste half jaar van 2001 verder doorgezet. Het aanpassen van de Euroned apotheeksoftware heeft tot een sterke verbetering van de registratie geleid. Toch is in december 2001 nog maar 50% van de specialistenvoorschriften goed geregistreerd* (figuur 1). Dit percentage is vijf procentpunten hoger als gegevens die uit lokale registraties worden meegenomen.

Apotheken en ziekenhuizen vergeleken

Een half jaar geleden bleek door slechts 50% van de apotheken een instellingscode geregistreerd te worden. Dit aandeel komt in december zowel voor instellings- als specialismecodes boven de 75% uit te komen (figuur 2). Door 75% van de apotheken wordt dus gemiddeld 67% van de instellings- en specialismecodes correct geregistreerd en 25% van de apotheken registreert 0% correct. Een van de oorzaken van een ontbrekende registratie is dat verkeerde codes in de softwaresystemen worden ingevoerd of op de verkeerde plek. Zo worden specialismecodes en voorschrijversoort codes nog wel eens door elkaar gehaald.

Uit figuur 3 blijkt dat bij 35% van de ziekenhuizen erg weinig voorschriften worden geregistreerd. Hiervoor zijn verschillende oorzaken mogelijk. Een van de oorzaken is dat er instellingen zijn die geen instellingscodes op de recepten vermelden.

Bij een groep instellingen en apotheken is de registratie nog niet goed op gang gekomen. De SFK stelt zowel aan instellingen als aan apotheken informatie beschikbaar om de kwaliteit van de registratie te kunnen verbeteren.

*de gegevens over het laatste kwartaal van 2001 zijn voorlopige gegevens

 

Figuur 1:  registratie poliklinische recepten verbeterd

Figuur 2:  bij een beperkt aantal apotheken wordt nog geen correcte instelling en specialisme geregistreerd

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Figuur 3:  aantal geregistreerde voorschriften per instelling (in %)

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top