Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2002 / Vrouwen grijpen vaker naar geneesmiddel

Vrouwen grijpen vaker naar geneesmiddel

11 oktober 2002, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 137 Nr 41

Gemiddeld krijgen vrouwen jaarlijks 10,6 keer een geneesmiddel verstrekt via de openbare apotheek. Dit betekent dat vrouwen ruim anderhalf keer zo veel geneesmiddelen gebruiken als mannen (6,7 voorschriften, figuur 1). Omdat vrouwen in het algemeen minder dure geneesmiddelen gebruiken, is het verschil in uitgaven tussen beide seksen minder groot. Qua uitgaven overtreft de vrouw de man gemiddeld met ongeveer een kwart (€ 262 versus € 207, figuur 2). Het onderlinge verschil is gedeeltelijk terug te voeren op het feit dat meer vrouwen een hoge leeftijd bereiken dan mannen. Zo telt Nederland 635.000 vrouwen in de eerbiedwaardige leeftijd van 75 jaar en ouder tegenover 340.000 mannen in dezelfde leeftijdsgroep. Per hoogbejaarde man lopen er dus ongeveer twee hoogbejaarde vrouwen rond (al dan niet met behulp van een rollator).

Eigenlijk grijpen alleen vrouwen in de leeftijd van 21 tot en met 54 jaar verhoudingsgewijs veel vaker naar een geneesmiddel. Het gebruik van de anticonceptiepil verklaart ongeveer een kwart van de geconstateerde verschillen in de bewuste leeftijdsgroep.

Mannenkwalen

Er zijn maar weinig geneesmiddelengroepen,waarbij mannen duidelijk meer medicijnen gebruiken dan vrouwen. Dit zijn ondermeer cholesterolverlagers en middelen bij AIDS/HIV, ADHD en (vanzelfsprekend) prostaatklachten.

De uitgaven voor cholesterolverlagers (totaal € 253 miljoen) zijn bij mannen 40% hoger dan bij vrouwen. Het zijn vooral de mannen in de leeftijd van 40 tot 65 jaar die deze middelen gebruiken ter voorkoming van hart- en vaatziekten. De uitgaven voor AIDS\HIV-remmers (€ 56 miljoen) zijn voor 76% terug te voeren op mannen, waarvan het overgrote deel zich bevindt in de leeftijdscategorie van 21 tot 54 jaar. Aan geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling van benigne prostaathyperplasie (goedaardige vergroting van de prostaat) is het afgelopen jaar € 29 miljoen (480.000 verstrekkingen) besteed. Aan middelen voor de behandeling van prostaatkanker is € 21 miljoen (40.000 verstrekkingen) uitgegeven. Laatstgenoemde medicijnen worden soms gebruikt door vrouwen met borst- of baarmoederhalskanker (€ 9 miljoen, 40.000 verstrekkingen). Ten slotte komt ADHD beduidend vaker voor bij jongens dan bij meisjes getuige de verschillen in het gebruik van methylfenidaat (Ritalin®). Dit middel is ruim 6 keer zo vaak aan jongens verstrekt als aan meisjes.

Vrouwen: méér psychische klachten

Bij vrouwen springt vooral het hogere gebruik (+70%) van geneesmiddelen die gericht zijn op het centraal zenuwstelsel eruit. Vrouwen gebruiken ongeveer dubbel zo veel slaapmiddelen, antidepressiva en kalmeringsmiddelen als mannen. Dit geldt voor vrijwel alle leeftijdscategorieën.

Het gebruik van migrainemiddelen ligt bij vrouwen ruim 4 keer zo hoog als bij mannen. Dat vrouwen meer maagzuurremmers gebruiken wordt verklaard door de boven reeds gememoreerde vergrijzingkwestie. Aan ovulatiestimulerende middelen die onder meer gebruikt worden bij een IVF-behandeling is het afgelopen jaar € 30 miljoen (125.000 verstrekkingen) besteed. Aan botstructuur en botmineralisatie beïnvloedende middelen, die onder andere bij osteoporose worden gebruikt, is in 2001 € 35 miljoen uitgegeven. Hiervan had 80% betrekking op vrouwen.

De uitgaven aan niet-steroïde ontstekingsremmende en antireumatische middelen liggen bij vrouwen € 30 miljoen hoger dan bij mannen.

Figuur 1: geneesmiddelengebruik in voorschriften naar leeftijd en geslacht in 2001             

Figuur 2: geneesmiddelenuitgaven naar leeftijd en geslacht in 2001

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top